"Meeting of Minds Kanker en Ouderen" in Deventer Ziekenhuis

logo_deventer_ziekenhuis_2In navolging op het succes van de afgelopen twee jaar vond op zaterdag 28 maart de eerste regionale versie van de “Meeting of Minds Kanker en Ouderen″ plaats in het Deventer Ziekenhuis, georganiseerd door het KWF. Met als thema van de dag: “Communicatie met en over de patiënt”, waar gedeelde besluitvorming uiteraard ook een belangrijk onderdeel vanuit maakt. De gastenlijst bestond met name uit enthousiaste en betrokken zorgverleners en beleidsmakers van uit de regio Deventer en ook het ZorgKeuzeLab was uitgenodigd om haar visie te delen met de groep. Een verslag van deze inspirerende dag.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. 60 procent daarvan is ouder dan 65 jaar, en 40 procent ouder dan 70. Toch weet de gezondheidszorg vaak niet goed wat gangbare therapieën tegen kanker voor uitwerking hebben op de oudere patiënt doordat het klinische onderzoek zich met name richt op mensen tussen de 30-55 jaar. Daarnaast vindt er bij oudere patiënten zowel vaak overbehandeling als onderbehandeling plaats.

Communicatie voor elkaar?
"Communicatie is geen luxe, het is een basis instrument." vertelt Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie UvA, via een introductiefilm. Bij ouderen vraagt dit extra aandacht, uit onderzoek blijkt dat ze slechts 25% onthouden van het gesprek, daarnaast hebben ze vaak moeite hebben met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zien en/of slechter horen en er vaker sprake is van bijkomende ziekten (co-morbiditeiten). Investeren in goede communicatie is erg belangrijk, als een patiënt zich gehoord voelt, blijft er ook meer hangen van het gesprek en begrijpen ze beter wat het betekent voor hun toekomstperspectief en kunnen ze beter aangeven wat aansluit bij hun voorkeur.

Tips voor de patiënt zijn:

 • Bereid je voor op het gesprek voor vooraf vragen op te schrijven en mee te nemen,
 • Neem een tweede persoon mee naar het gesprek, twee horen meer dan een,
 • Neem het gesprek op, zodat je het thuis na kunt luisteren.

De rol van de geriater in het MDO
Truus Schuurman, geriater Deventer Ziekenhuis, geeft aan dat patiënten van 70 jaar en ouder minder vaak de standaard behandeling krijgen, terwijl dat niet altijd terecht is. De gemiddelde levensverwachting in westerse landen is hoog, maar de ene oudere is de andere niet. In plaats van het focussen op de werkelijke leeftijd, is het belangrijk om in te schatten wat de biologische leeftijd is. Gezonde ouderen horen in aanmerking te komen voor de standaardbehandeling, bij de fragiele ouderen kun je kiezen om palliatief te behandelen en dan is er ook nog een middengroep waarvoor de behandeling mogelijk wat aangepast kan worden. Om een goede inschatting te maken i welke categorie de oudere valt, is het Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) een belangrijk onderdeel. Met als voornaamste doel om samen met de patiënt te komen tot de voor hem juiste behandeling.
Vanuit het ziekenhuis kan de geriater het CGA kunnen uitvoeren, en de huisarts zou dat in de thuissetting moeten doen. Door de uitkomst van het CGA in het MDO mee te nemen wordt over- en onderbehandeling voorkomen.

Wie heeft de regie?
Bekijk de documentaire, gemaakt in opdracht van Geriotto, waarin oudere kanker patiënten aan het woord komen over hun ervaringen en benadrukken hoe belangrijk goede communicatie is. Daarbij gaat het om het zien en begrijpen van de persoon achter de ziekte en wat voor hem belangrijk is.

"Tijdens het slecht nieuws gesprek keek de arts op de computer en zag toen pas dat er ‘iets niet goed was’. Er werd gezegd dat er geen chemo gegeven wordt boven de 80."
- oudere patiënt met kanker

Van links naar rechts, Truus Schuurman, Alex Imholz, Wout Schoevers, Marja Fuchs, Regina The, Leo Jetten, Henne van Egteren, Cindy Hobert

Van links naar rechts: Truus Schuurman, Alex Imholz, Wout Schoevers, Marja Fuchs, Regina The, Leo Jetten, Henne van Egteren, Cindy Hobert

Kwetsbaarheid en radiotherapie bij ouderen
"Er is veel variatie onder de oudere doelgroep, de ene 75 jarige is de andere niet. Net zoals kinderen niet zomaar kleine volwassenen zijn, zijn ouderen niet zomaar volwassenen met meer jaren op de teller." aldus Wout Schoevers, radiotherapeut en oncoloog. Er is weinig bewijsvoering voor de oudere patiënt wat betreft radiotherapie. Veel onderzoek heeft geen patiënten ouder dan 70 jaar. De bestaande richtlijnen zijn dus extrapolaties van volwassenen. Het is belangrijk dat therapie op maat wordt gegeven met onderbouwing van bewijs (evidence based medicine), daarvoor is onderzoek nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de therapie uniform is: een patiënt krijgt in Deventer dezelfde behandeling als hij in Zeeland zou krijgen. En dat bij het maken van de behandelkeuze niet alleen de klinische blik van de arts wordt meegenomen, maar dat ook de patiënt en zijn naaste kan aangeven wat hij aan kan, zowel fysiek als mentaal.

De rol en mogelijkheden van e-Health toepassingen
OZO (OuderenZOrg) verbindzorg is een online hulpmiddel waarmee opname in een verzorgingshuis kan worden voorkomen/uitgesteld: de zorgvrager blijft gewoon thuis wonen. "Door de zorg thuis optimaal te organiseren wordt dat mogelijk." geeft Cindy Hobert aan. Het gebruik van een speciaal online tool maakt het mogelijk om alle betrokkenen bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) met elkaar te laten communiceren om de zorg goed op elkaar af te stemmen en tijdig aangekaart kan worden als er iets niet goed gaat.

Kiezen: dat doen we samen
In mijn presentatie heb ik toegelicht dat de missie van het ZorgKeuzeLab is om patiënten en artsen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het kiezen van de best passende behandeling.‘De beste behandeling’ is voor iedere patiënt anders. Arts en patiënt hebben daar beiden een verantwoordelijkheid in. Het is de taak van de arts om aan de patiënt te vertellen wat de risico’s en voor- en nadelen van een behandeling zijn. Het is de taak van de patiënt om aan te geven wat zijn wensen zijn, wat belangrijk is voor hem. Meer dan de helft van de patiënten ervaren een barrière om hun mening te delen met hun arts als ze hier niet toe zijn uitgenodigd in de angst als lastige patiënt gezien te worden.

Effectief gesprek
Het is belangrijk dat de communicatie in de spreekkamer goed is. Het helpt als de arts de patiënt uitnodigt om samen met hem te kiezen. Het ZorgKeuzeLab heeft keuzehulp platform dat artsen en verpleegkundigen ondersteunt om patiënten te betrekken bij de behandelkeuze. En patiënten eerlijke en begrijpbare informatie geeft en helpt om aan te geven wat voor hen van belang is. Zodat er een effectief gesprek kan plaatsvinden tussen de zorgverlener en de patiënt.

Deel dit artikel:

Ontwikkeling informatie en keuzeportaal voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Logo aangeboren hartafwijkingenSamen met het hartteam met het Erasmus MC zijn we in december 2014 gestart met het project om de patiëntinformatie en –betrokkenheid bij behandelkeuzes voor kinderen en jongvolwassenen met aangeboren hartafwijkingen te verbeteren. Prof.dr. Hanneke Takkenberg, hoogleraar klinische besluitvorming in cardio-thoracale interventies, is nauw betrokken bij de ontwikkeling en leidt het implementatieonderzoek. Het project is mede mogelijk gemaakt door Nederlandse Hartstichting.

Het te ontwikkelen informatie- en keuzeportaal is bedoeld voor (ouders van) patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Omdat het veel verschillende aandoeningen betreft, is besloten om binnen dit project te richten op twee aandoeningen: Aortaklepstenose en Pulmonalisklepstenose.

Voor kinderen en jongvolwassenen met aangeboren hartafwijkingen is de keuze voor een specifieke behandeloptie complex en veelal gedreven door de mening van de expert, klinische en technische aspecten van de ziekte en de klinische status van de patiënt. De verschillende behandelopties hebben vaak een grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt, en kunnen grote aanpassingen vergen in de levensstijl. Het is daarom van groot belang de voorkeur en afwegingen van een goed geïnformeerde patiënt mee te nemen in de besluitvorming. Op dit moment is er nog geen goede ondersteuning aanwezig om (ouders van) patiënten goed te ondersteunen bij het informatie en keuzeproces.

Onderzoek
Aan de keuzehulp is ook wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het informatie- en keuzeportaal vindt een uitgebreid behoeften onderzoek plaats onder patienten en artsen. Vervolgens zal de effectiviteit van het ontwikkelde portaal met betrokkenheid van meerdere centra worden getoetst, namelijk:

 • Erasmus Medical Center (EMC)
 • Leiden University Medical Center (LUMC)
 • University Medical Center Utrecht (UMCU)
 • University Medical Center Groningen (UMCG)

Recentelijk zijn we gestart met het daadwerkelijke ontwerp van het keuzeportaal. Vanaf september 2015 wordt het keuzeportaal in onderzoeksverband geïmplementeerd via een stepped-wedge cluster randomized trial.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Deel dit artikel:

Bent ú de sleutel tot gedeelde besluitvorming?

Bent u medisch specialist, werkt u bij een patiëntenvereniging of bent u ziekenhuisbestuurder? Kent u de toegevoegde waarde van gedeelde besluitvorming? Ziet u mogelijkheden voor verbetering in het veld en wilt u graag bijdragen aan implementatie van gedeelde besluitvorming? Kom dan naar het congres "Samen kiezen: Vooral doen!" op 5 februari, georganiseerd door het CBO.

Flyer CBO congres - Samen Kiezen 2015Het ZorgKeuzeLab wil kwaliteit van zorg optimaliseren door gedeelde besluitvorming essentieel onderdeel uit te laten maken van het zorgpad. Het is geweldig om te zien dat het CBO nu voor het tweede jaar een congres organiseert om bewustwording en implementatie van gedeelde besluitvorming een stapje verder te brengen.

We nodigen u graag uit om ervaringen uit te wisselen tijdens het congres én om deel te nemen aan onze workshop over de implementatie van gedeelde besluitvorming bij prostaatkanker. U kunt ons ook vinden bij onze stand tijdens de informatiemarkt.

Als sponsor van het congres hebben we nog één vrijkaartje weg te geven. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Tweede prijs voor prostaatkanker keuzehulp

Ondanks dat we online verreweg de meeste stemmen kregen, is het uroloog dr. Paul Kil en het ZorgKeuzeLab net niet gelukt de Medisch Contact Communicatieprijs te winnen. De interactieve Keuzehulp werd donderdag 22 januari beloond met een fraaie tweede prijs. In totaal dingden 63 inzendingen mee naar de onderscheiding, die voor de vijfde keer werd uitgereikt.

Van links naar rechts: Dr. Paul Kil, ir. Klemens Karssen, ir. Regina The, dr. Romy Lamers, drs. Maarten Cuypers

Van links naar rechts: Dr. Paul Kil (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), ir. Klemens Karssen en ir. Regina The (ZorgKeuzeLab), drs. Romy Lamers (Elisabeth-TweeStedenZiekenhuis), drs. Maarten Cuypers (Universiteit van Tilburg), Chris Laarakker en dhr van de Groep (Prostaatkanker stichting).

De foto is gemaakt door Hanna van de Wetering voor Medisch Contact. Het artikel is geschreven door Wim Pleunis.

De cross-culturele dementiescreeningstest voor laaggeletterde, niet-westerse immigranten van het Slotervaartziekenhuis/AMC werd door de jury als beste beoordeeld. Personen of organisaties die de communicatie tussen arts en patiënt aantoonbaar hebben verbeterd, komen in aanmerking voor de Communicatieprijs.

"Keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker is een aanwinst."
- Chris Laarakker, Prostaatkanker stichting

Wetenschappelijke onderbouwing
Volgens de jury is in het voorjaar van 2014 gelanceerde webbased Keuzehulp van dr. Kil en het ZorgKeuzeLab een aanwinst, omdat juist bij prostaatkanker de voor- en afkeuren van de patiënt erg belangrijk zijn bij het maken van een behandelkeuze. “De bedenkers maken bovendien serieus werk van de wetenschappelijke onderbouwing”, aldus de jury.
Een interactieve website die patiënten met prostaatkanker helpt de goede behandeling te kiezen. Dat is kort samengevat de ‘Keuzehulp’ die is ontwikkeld door dr. Paul Kil, uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, dr. Marieke de Vries van de Universiteit van Tilburg en ir. Regina The van het ZorgKeuzeLab.

Samen_kiezen_bij_prostaatkanker_v1_2Kwaliteit van leven
Dr. Kil: “De patiënt vult thuis online de Keuzehulp in, waarna we de resultaten samen in het ziekenhuis bespreken. Want de keuze van een behandeling op maat blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van patiënt en arts. De Keuzehulp zorgt ervoor dat de patiënt veel beter wordt geïnformeerd en dat hij meer begrip krijgt voor de ziekte. De patiënt wordt volledig bij de keuze voor de voor hem optimale behandeling betrokken, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met zijn eigen voorkeuren. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere kwaliteit van leven”.

Moeilijk kiezen
Voor prostaatkanker in een vroeg stadium zijn meestal meerdere gelijkwaardige behandelingen mogelijk: operatie, bestralen of afwachten met de behandeling. Het is voor patiënten moeilijk kiezen tussen deze behandelopties. Welke behandeling het beste is, hangt namelijk vaak af van de bijwerkingen van deze keuze. Kil: “Het unieke en innovatieve van deze Keuzehulp is dat we aan de patiënt vragen om zelf te benoemen wat hij wil (opereren, bestralen, afwachten), wat hij belangrijk vindt, maar ook wat hij per se niet wil.”

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Congres Samen kiezen: vooral doen!

Schermafbeelding 2015-01-05 om 15.46.10Uit onderzoek blijkt dat 70% van de patiënten graag samen met de arts een behandelkeuze wil maken. Ook onder artsen is Shared Decision Making een "hot topic". Zo worden er steeds meer keuzehulpen ontwikkeld ter ondersteuning van het besluitvormingsproces tussen patiënt en arts. Toch blijft structurele implementatie in de dagelijkse praktijk achter.

Het platform gedeelde besluitvorming organiseert daarom als vervolg op het congres van vorig jaar Samen Kiezen: Beslist! een congres dat zich richt op implementatie van gedeelde besluitvorming in de dagelijkse praktijk.

Ook dit jaar sponsort het ZorgKeuzeLab het congres. Daarnaast organiseren we samen met dr. Paul Kil en het JIPPA consortium een praktijkgerichte workshop over de implementatie van gedeelde besluitvorming bij prostaatkanker. Daarnaast zijn er een hoop andere interessante sprekers en workshops. Zie ook het programmaboekje - Samen Kiezen Vooral Doen!.

Wij zien u graag op donderdag 5 februari bij het congres. Komt u ook? U kunt zich via het CBO aanmelden.

Gerlateerde berichten

Deel dit artikel:

Ontwikkeling borstkanker keuzehulp met MUMC+

Samen met prof. dr. Viviane Tjan-Heijen, medisch oncoloog, het multidisciplinaire mammateam van het MUMC+ en een onderzoeker, zijn we afgelopen november gestart met de ontwikkeling van een keuzehulp voor vrouwen met vroegstadium borstkanker. Prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar implementatierichtlijnen, leidt het implementatieonderzoek.

Eén op de zeven vrouwen krijgt in haar leven een keer te maken met borstkanker. Dit betekent dat jaarlijks ongeveer 12.500 duizend vrouwen in Nederland de diagnose borstkanker krijgt. Borstkanker is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De afgelopen jaren volgen de ontwikkelingen rond de behandelingen voor borstkanker elkaar zeer snel op. Dit brengt niet alleen een betere overlevingskans met zich mee, maar ook een hogere kwaliteit van leven voor patiënten.

Behandelkeuzes bij vroegstadium borstkanker
Voor vrouwen met vroegstadium borstkanker zijn vaak twee gelijkwaardige behandelingen mogelijk: een borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering. Kiezen vrouwen voor een volledige borstverwijdering, dan kunnen ze vaak ook nog kiezen of ze hun borst willen laten reconstrueren of niet. Momenteel kiest 72% van de patiënten voor een borstsparende operatie en 28% voor een volledige borstverwijdering (ablatio mammae).

Afhankelijk van het tumorprofiel kunnen patiënten in dit stadium ook in aanmerking komen voor aanvullende chemotherapie én kunnen ze kiezen voor het moment waarop ze dit willen starten: voor of na de operatie. Ook hier geldt dat de keuze afhankelijk is van de voorkeur van de patiënt.

Het is voor patiënten moeilijk om te kiezen tussen deze behandelopties. Welke behandeling het beste is, hangt vaak af van de persoonlijke voorkeur van de patiënt. Daarnaast blijkt uit onderzoek vaak dat artsen denken te weten wat hun patiënt belangrijk vindt. Zo wijst onderzoek uit de VS uit dat 72% van de artsen denkt dat borstbehoud de voorkeur heeft. In werkelijkheid blijkt dat dit voor 7% van de patiënten geldt.

Onderzoek
Aan de keuzehulp is ook wetenschappelijk onderzoek gekoppeld, deze zal worden uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Trudy van der Weijden, hoogleraar implementatierichtlijnen aan het MUMC+. De keuzehulp zal in maart 2015 gereed in onderzoeksverband in gebruik worden genomen door het mammateam van het AMC, het LUMC, het Alexander Monroe ziekenhuis en het MUMC+. Het implementatie onderzoek naar deze keuzehulp is mede mogelijk gemaakt door stichting Pink Ribbon.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Deel dit artikel:

Prostaatkanker keuzehulp door naar finale Medisch Contact Communicatieprijs

De prostaatkanker keuzehulp die we hebben ontwikkeld in samenwerking met dr. Paul Kil van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en de universiteit van Tilburg, is naast 4 andere initiatieven genomineerd voor de finale van de Medisch Contact Communicatieprijs 2014. De Stichting Voorlichting Patiënten (SVP), initiatiefnemer van de prijs, selecteerde negen projecten uit 63 inzendingen. Een deskundige jury koos daar vijf genomineerden uit.

Samen kiezen bij prostaatkanker

De keuzehulp bestaat uit een interactieve website die patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker helpt de goede behandeling te kiezen. Voor deze groep patiënten zijn meerdere behandelingen mogelijk, waarbij de keuze afhangt van de voorkeur van de patiënt. Dat is voor een patiënt vaak een moeilijke keuze.

Hoe werkt het in de praktijk?
Tijdens het diagnose gesprek krijgt de patiënt de keuzehulp "op recept" mee van de uroloog. Thuis kan de patiënt alle informatie nalezen en zijn afwegingen op een rij zetten. Op een samenvatting is een overzicht te zien van zijn afwegingen en voorkeur, die hij in het vervolggesprek kan bespreken.

Stemt u ook op ons?
Wilt u ook dat dit project de eerste plek bemachtigt? Ga dan naar Medisch Contact om uw stem uit te brengen. Het initiatief met de meeste stemmen wint de felbegeerde Communicatieprijs.

Deel dit artikel:

Prostaatkanker keuzehulp op het SMDM congres in Miami

Van 18 tot 23 oktober werd door de Socieity for Medical Decision Making (SMDM) de “Annual North American Meeting” georganiseerd. Dit jaar vond dit congres plaats in Miami, Florida. Romy Lamers, arts-onderzoeker bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, is naar Miami afgereisd om de keuzehulp voor gelokaliseerd prostaatkanker te presenteren.

IMG_5837Op het congres is een poster gepresenteerd over de ontwikkeling van de keuzehulp en het implementatieonderzoek. De implementatie van de keuzehulp wordt nu namelijk in onderzoeksverband bestudeerd, daarbij zijn 18 ziekenhuizen in Nederland betrokken.

Romy Lamers: "Er waren veel enthousiaste reacties van mensen die zelf bezig zijn met de ontwikkeling van een keuzehulp. Zo sprak ik onder andere met een PhD student uit Saint Louis die voor haar onderzoek de een internationale review had gedaan naar keuzehulpen voor prostaatkanker. Een van haar conclusies was dat veel keuzehulpen zonder betrokkenheid van urologen zijn ontwikkeld. Zo blijkt onze aanpak uniek met een multidisciplinaire ontwikkelteam bestaande uit urologen, psychologen en ingenieurs en patiënten."

"Zo blijkt onze aanpak uniek met een multidisciplinaire ontwikkelteam bestaande uit urologen, psychologen en ingenieurs en patiënten."
- Romy Lamers

Waarom een keuzehulp voor prostaatkanker?
Voor prostaatkanker in een vroeg stadium zijn meestal meerdere gelijkwaardige behandelingen mogelijk: operatie, bestralen of afwachten met de behandeling. Het is voor patiënten moeilijk kiezen tussen deze behandelopties. Welke behandeling het beste is, hangt namelijk vaak af van de bijwerkingen van deze keuze. In deze keuzehulp worden patiënten ondersteund bij het benoemen wat zij belangrijk vinden, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de behandelkeuze.

Eerder dit jaar is daarom een keuzehulp ontwikkeld door stichting Delectus, het ZorgKeuzeLab en de universiteit van Tilburg, die patiënten en artsen ondersteund bij de keuze voor de juiste behandeling

Uitbreiding naar andere aandoeningen binnen de urologie
Naast de keuzehulp voor gelokaliseerd prostaatkanker, hebben we met deze aanpak ook gezamenlijk een keuzehulp ontwikkeld voor goedaardige prostaatvergroting en gaan we deze maand van start met de ontwikkeling van een keuzehulp voor uitgezaaide prostaatkanker. Het onderzoek van Romy Lamers zal zich ook richten op ontwikkeling en implementatie van deze keuzehulpen.

Download de poster
Lamers - okt2014 - Poster Development and usability testing of an interactive web-based decision aid for the treatment of low- and intermediate risk prostate cancer

Deel dit artikel:

Lancering keuzehulp voor vergrote prostaat (BPH)

Vandaag vindt tijdens de najaarsvergadering van de NVU de lancering plaats van de keuzehulp voor goedaardige prostaatvergroting (BPH), die patiënten en artsen gaat ondersteunen bij de keuze voor de juiste behandeling. Wij hebben de afgelopen maanden, in samenwerking met de NVU onder leiding van uroloog dr. Paul Kil en zijn team hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze keuzehulp.
 
Een vergrote prostaat wordt ook wel Benign prostaathyperplasie (BPH), is een goedaardige vergroting van de prostaat. Vaak gaat dit gepaard met plas klachten. Deze aandoening komt veel voor bij mannen van middelbare en gevorderde leeftijd. In de leeftijdsgroep van 51-60 jaar betreft dit 32 tot 52 van de 100 mannen. Bij mannen van 81 jaar en ouder gaat het om 77 tot 99 van de 100 mannen.

Welke behandeling past het beste bij mij?
Voor BPH zijn ruwweg drie gelijkwaardige behandelingen mogelijk: conservatief (leefstijl adviezen), medicamenteus en chirurgisch. Welke behandeling het beste is hangt af van de voorkeur van de patiënt. In deze keuzehulp wordt uitgelegd wat de behandelopties zijn en per optie aangegeven wat te verwachten effecten en risico's zijn. Daarnaast worden patiënten ondersteund bij het benoemen wat zij belangrijk vinden, zodat hun voorkeur meeweegt in de behandelkeuze.

Praktijkvariatie
Uit onderzoek blijkt dat bij BPH sprake is van relatief grote praktijkvariatie per ziekenhuis. Dit is het gevolg van een grijs gebied warbij het niet duidelijk is wanneer welke behandeling het verstandigste is. Daarnaast staan er in de richtlijn weinig objectieve indicatiecriteria. De preferenties van de patiënt zijn dus belangrijk bij de keuze voor het bepalen van de best passende behandeling.

Gebruiksvriendelijk platform voor patiënt en arts
Naast de BPH keuzehulp hebben wij ook een keuzehulp ontwikkeld voor gelokaliseerd prostaatkanker in samenwerking met dr. Paul Kil van het st Elisabeth Ziekenhuis en de Universiteit van Tilburg en keuzehulpen voor beginnend en gevorderd Parkinson in samenwerking met het Radboud UMC. Met de BPH keuzehulp is nu de vierde keuzehulp toegevoegd aan ons platform.

Ons doel is om zoveel mogelijk patiënten en artsen te ondersteunen met behulp van zeer gebruiksvriendelijke keuzeondersteuning. Bij de ontwikkeling besteden we daarom ook extra aandacht aan het inbedden van de ondersteuning in het zorgpad. We zijn druk bezig om ons platform verder uit te breiden naar andere ziekten.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

bph_screenshot_2bph_screenshot_3

Gerelateerd

 • De genoemde cijfers uit dit bericht zijn afkomstig uit de richtlijn BPH/LUTS , opgesteld door de NVU.
Deel dit artikel:

Kanker en ouderen: Waarom gedeelde besluitvorming noodzakelijk is

kanker en ouderenMaar liefst 1 op de 3 mensen vroeg of laat kanker krijgt. Ruim 60% is ouder dan 65 jaar. Jaarlijks komen er nu circa 60.000 oudere kankerpatiënten bij tegenover 40.000 kankerpatiënten onder de 65 jaar.
Binnen de oncologie gaan behandelkeuzes vaak gepaard met „trade-offs” tussen kwaliteit van leven en lengte van leven. Daarom is er in de meeste gevallen niet één beste behandeling voor iedereen. Het is daarom van groot belang dat bij gedeelde besluitvorming, waarbij de patiënt wordt betrokken in het keuzeproces en haar persoonlijke voorkeuren integraal onderdeel vormen, de basis vormen voor deze complexe behandelkeuzes.

Bij ouderen (≥70 jaar) is het besluitvormingsproces vaak nóg ingewikkelder. Zij vormen een speciale groep patiënten omdat de wetenschappelijke basis voor oncologische behandelingen voor ouderen vaak beperkt is, zoals ook beschreven in het SCK rapport: Kanker bij Ouderen van het KWF. Daarnaast zijn er grote verschillen in vitaliteit en kwetsbaarheid. Door de vergrijzing, de toenemende incidentie van kanker en de verbeterde overlevingskansen zal het absolute en relatieve aantal ouderen met kanker de komende jaren explosief stijgen. Naar verwachting worden in 2020 jaarlijks 77.000 nieuwe oudere kankerpatiënten verwacht tegenover 41.000 kankerpatiënten onder de 65 jaar. En daar zal het niet eindigen. De noodzaak voor geïndividualiseerde besluitvorming bij oudere kankerpatiënten is daarom bijzonder groot.

"Naar verwachting worden in 2020 jaarlijks 77.000 nieuwe oudere kankerpatiënten verwacht"

In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig. De patiënt weet niet altijd dat er een keuze gemaakt dient te worden. Daarnaast is zij zich er niet van bewust dat haar voorkeuren en wat zij belangrijk vindt een rol kan spelen in het besluitvormingsproces. Voor een arts is het niet altijd eenvoudig om patiënten bij dit keuzeproces te betrekken. Ze ervaren vaak enorme tijdsdruk, en hebben het idee dat het betrekken van de patiënt bij de behandelkeuze veel extra tijd in beslag zal nemen. Daarbij denken ze wel te weten wat hun patiënt graag wil. Uit onderzoek blijkt echter dat dit vaak niet het geval is. Ook beschikken ze niet altijd over de juiste tools en communicatievaardigheden om patiënten op de juiste manier te betrekken.

"De patiënt weet niet altijd dat zij een keuze heeft."

Zowel patiënt en arts hebben behoefte aan ondersteuning bij het besluitvormingsproces:

 • De patiënt moet weten dat zij een keuze heeft, weten wat zijn opties zijn en de voor-en nadelen hiervan. Begrijpen dat haar voorkeuren belangrijk zijn bij de keuze en vervolgens is ondersteuning krijgen bij het maken van de afwegingen.
 • De medisch specialist heeft ondersteuning nodig om haar patiënt op de juiste manier te betrekken in het keuze proces en te achterhalen wat belangrijk is voor de patiënt. Daarnaast kan een arts in het huidige systeem alleen vergoeding aanvragen voor een behandeling. Voor ondersteuning bij het maken van persoonlijke afwegingen of geen behandeling krijgt zij nu nog geen vergoeding. Een aandachtspunt voor de zorgverzekeraar: invoeren van kijk- en luistergeld zodat artsen ook de tijd krijgen om hiermee aan de slag te gaan.
 • De huisarts kan ook een belangrijke rol spelen, zij is vaak al optimaal geïnformeerd door comorbiditeiten, de ervaringen bij eerdere behandeltrajecten en het sociale netwerk van de patiënt. Om dit mogelijk te maken is goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn nodig die ingebed is in beide organisaties.

Wij werken graag mee aan het ondersteunen van patiënten en artsen in de eerste- en tweede lijn om het gezamenlijke besluitvormingsproces te verbeteren. Heeft u ideeën en wilt u hier ook graag mee aan de slag? We horen het graag.

Deel dit artikel: