Dag van de borstreconstructie

brandOp donderdag 29 oktober vindt de afsluiting plaats van de Borstkankermaand. Op 'de dag van de borstreconstructie' staan diverse poli’s plastische chirurgie in ziekenhuizen in het teken van borstreconstructies.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) weten veel vrouwen niet van het bestaan van de mogelijkheden af. Helaas maken patiënten de keuze voor een reconstructie vaak te laat. Gevolg is dat vrouwen in sommige gevallen niet meer voor een borstreconstructie in aanmerking kunnen komen.

Borstkanker keuzehulp
Patiënten hebben behoefte aan eerlijke, transparante informatie over behandelopties. Daarom heeft het ZorgKeuzeLab in nauwe samenwerking met het Maastricht UMC+ eerder dit jaar de Borstkanker keuzehulp gelanceerd. De keuzehulp is bedoeld voor vrouwen met vroegstadium borstkanker die de keuze hebben tussen een borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering met of zonder reconstructie.

De informatie over borstreconstructie is gebaseerd op de recentelijk gelanceerde richtlijn over borstreconstructie. De borstkanker keuzehulp kan goede ondersteuning bieden aan het multidisciplinair team, waar volgens de richtlijn plastisch chirurgen nu ook standaard deel van uitmaken.

Keuzehulp uitproberen?
Bent u een patiënt met vroegstadium borstkanker en wilt u gebruik maken van de borstkanker keuzehulp? Maak dan hier een inlogcode aan.

Bent u een chirurg of verpleegkundige en wilt u de borstkanker keuzehulp kostenloos uitproberen in uw dagelijkse praktijk? Bekijk dan hier de mogelijkheden en neem contact op met Regina The via regina@zorgkeuzelab.nl of 06-24220053

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Oktober = borstkankermaand

Schermafbeelding 2015-10-15 om 21.12.25Oktober is borstkankermaand. In het hele land vinden ieder jaar extra activiteiten plaats om aandacht te geven aan borstkanker. Borstkankervereniging Nederland (BVN) organiseert verschillende regionale bijeenkomsten. Ben je op zoek naar een activiteit bij jou in de buurt? Kijk dan eens in de borstkankeragenda.

Zo is afgelopen woensdag een patiëntenavond georganiseerd in het Laurentius Ziekenhuis Roermond met als thema Mammachirurgie en Gedeelde Besluitvorming. Naast een uitgebreide toelichting de nieuwste ontwikkelingen/technieken bij een borstreconstructie, was ook het ZorgKeuzeLab uitgenodigd om het belang van gedeelde besluitvorming nader toe te lichten en hoe de Borstkanker keuzehulp daarin kan ondersteunen.

Samen kiezen bij borstkanker
Voor veel vrouwen met vroegstadium borstkanker zijn twee lokale behandelingen beschikbaar: een borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering. Beiden geven dezelfde kans op overleving. De mammachirurg beoordeelt of deze opties technisch haalbaar zijn. Welke behandeling vervolgens het beste is, hangt vooral af van de voorkeur van de patiënt.

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de patiënten een barrière ervaart bij het delen van haar mening met haar arts als ze daar niet toe zijn uitgenodigd, in de angst als lastige patiënt ervaren te worden. In gesprek met de zaal bleek deze emotie ook hier herkend te worden.

"Ik heb twee keer de diagnose borstkanker moeten verwerken en ken het klappen van de zweep. Tóch ervaar ik elke keer weer een kleine barrière om al mijn vragen te stellen en te zeggen wat ík overal van vindt. Fijn als je daar met de keuzehulp mee geholpen wordt om je eigen verhaal goed over te brengen."
- patiënt

Patiënten en zorgverleners uit de zaal bevestigden ook de behoefte aan meer informatie over diagnose en behandelkeuze en het belang van het maken van een bewuste weloverwogen keuze. En werd de keuzehulp met enthousiasme ontvangen.

"Er gaan zoveel emoties door je heen nadat je de diagnose hebt gekregen. Dat moment heb ik als een roes ervaren. Thuis op een rustig moment, samen met mensen die belangrijk zijn in je leven, alle informatie in je eigen tempo lezen en afwegen is dan van enorme toegevoegde waarde."
- patiënt

De borstkanker keuzehulp ook uitproberen?
Bent u een patiënt met vroegstadium borstkanker en wilt u gebruik maken van de borstkanker keuzehulp? Maak dan hier een inlogcode aan.

Bent u een chirurg of verpleegkundige en wilt u de borstkanker keuzehulp kostenloos uitproberen in uw dagelijkse praktijk? Bekijk dan hier de mogelijkheden en neem contact op met Regina The via regina@zorgkeuzelab.nl of 06-24220053

Keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide borstkanker
Binnenkort starten we met de ontwikkeling van de keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Daarvoor zijn we op zoek naar patiënten die mee willen werken aan het behoefte-onderzoek. Middels (telefonische) diepte-interviews wordt gevraagd naar hoe u het diagnose en behandelkeuze traject heeft ervaren en wat uw belangrijkste afwegingen waren bij de behandelkeuze en uw informatiebehoefte daarbij.

Wilt u meewerken aan het behoeftenonderzoek? Meld u dan aan bij Annette van den Berg via annette@zorgkeuzelab.nl

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Een derde prostaatkanker patiënten ontevreden met informatie over behandeling

logo_disease_on_whiteUit recent gepubliceerd onderzoek van Romy Lamers, arts-onderzoeker, blijkt dat een derde van de prostaatkanker patiënten ontevreden is met de ontvangen informatie rondom de behandelkeuze. Deze patiënten hadden ook een slechtere kwaliteit van leven.

Na de diagnose prostaatkanker hebben veel patiënten de keuze uit meerdere gelijkwaardige behandelopties. Ze doorlopen daarbij een proces waarin de verschillende opties vergeleken en afwogen worden. Artsen verschaffen informatie op verschillende manieren; via gesprekken, folders, informatieboekjes, websites en keuzehulpen. Toch bleef tot nu toe onduidelijk of de informatie die patiënten ontvangen voldoet aan hun informatiebehoefte.

Om de mate van tevredenheid vast te stellen van de ontvangen informatie bij prostaatkanker patiënten en de relatie met de beleving van de ziekte en kwaliteit van leven, heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden. Daaruit bleek dat een derde van alle prostaatkanker patiënten niet tevreden is met de ontvangen informatie en dat dit bovendien een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten.

De resultaten benadrukken de noodzaak voor verschaffing van betere patiëntinformatie. De input van dit onderzoek heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van onze prostaatkanker keuzehulp. In het vervolgonderzoek wordt getoetst of betere verschaffing patiëntinformatie positief bijdraagt aan de beleving van de ziekte en kwaliteit van leven. De eerste resultaten van het onderzoek lijken dit te bevestigen.

Meer weten over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Romy Lamers via r.lamers@elisabeth.nl

Heeft u nog verdere vragen?
Neem dan contact op met Regina The via regina@zorgkeuzelab.nl of via 06-24220053

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

“Meeting of Minds Kanker en Ouderen” in Vlissingen

Vorige week was Verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen het toneel voor de tweede regionale bijeenkomst van het KWF Meeting of Minds - Kanker en Ouderen, georganiseerd in samenwerking met het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en onder auspiciën van WDH Walcheren. Op deze avond stonden communicatie en samenwerking in de gehele zorgketen centraal.

In een eigentijdse, interactieve bijeenkomst werden de knelpunten rondom de zorg voor ouderen met kanker bediscussieerd én aangepakt. Ook het ZorgKeuzeLab was uitgenodigd om haar visie over gedeelde besluitvorming te delen met de groep.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. 60 procent daarvan is ouder dan 65 jaar, en 40 procent ouder dan 70. Toch weet de gezondheidszorg vaak niet goed wat gangbare therapieën tegen kanker voor uitwerking hebben op de oudere patiënt doordat het klinische onderzoek zich met name richt op mensen tussen de 30-55 jaar. Daarnaast vindt er bij oudere patiënten zowel vaak overbehandeling als onderbehandeling plaats.

Biologische leeftijd vs werkelijke leeftijd
Het is daarom belangrijk per patiënt te kijken naar wat haar biologische leeftijd is, in plaats van de werkelijke leeftijd. Zo werd ook deze avond besproken dat er diverse geriatrische screeningstools bestaan die kunnen objectiveren of een patiënt in de groep "kwetsbare" of "vitale" oudere valt. Een vitale oudere kan meestal dezelfde behandeling ondergaan als een reguliere patiënt. Voor een kwetsbare oudere kan dan de hulp van een geriater of specialist ouderengeneeskunde worden gevraagd.

Kiezen: dat doen we samen!
Ook is het belang van Shared Decision Making uitgebreid aan bod gekomen. Want het kiezen van de best passende behandeling is vaak voor iedereen anders. Diverse behandelingen hebben vaak een grote impact op de kwaliteit van leven. Om dit goed te beoordelen is het gesprek tussen zorgverlener en patiënt cruciaal. Het is echter wel belangrijk dat de patiënt uitgenodigd wordt door haar arts om mee te beslissen én de juiste informatie en ondersteuning krijgt bij het maken van haar afwegingen om haar voorkeur ook te kunnen delen met haar arts.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Ontwikkeling keuzehulp voor overactieve blaasklachten

logo_disease_on_whiteBij een overactieve blaas (OAB) trekt de blaas al samen voordat de blaas vol is. Dit gebeurt plotseling en de patiënt heeft hier geen controle over. Patiënten met OAB klachten, waarbij medicijnen, leefstijlregels of blaastraining niet goed werken, hebben vaak de keuze uit twee gelijkwaardige behandelopties: behandeling met botulinetoxine A of behandeling met een sacrale neuromodulator. In samenwerking met dr. Paul Kil, uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en arts-onderzoeker Romy Lamers zijn, ontwikkelen we een keuzehulp voor deze behandelkeuze. De OAB keuzehulp is eind september gereed voor gebruik.

Voor wie?
De OAB keuzehulp is ontwikkeld voor patiënten waarbij medicijnen, leeftstijlregels of blaastrainingen niet goed werken. De keuzehulp ondersteunt patiënten bij het maken van een keuze tussen een behandeling met botulinetoxine A of een behandeling met sacrale neuromodulatie.

Betere relatie tussen arts en patiënt
foto-startpaginaUit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de patiënten graag betrokken wil worden bij de behandelkeuze. Maar patiënten ervaren vaak een barrière om hun voorkeur met de arts te delen uit angst om als lastige patiënt gezien te worden. In de keuzehulp vindt de patiënt informatie over de behandelingen en doorloopt hij een stappenplan om zijn afwegingen en voorkeuren inzichtelijk maken. Met deze persoonlijke samenvatting verloopt het gesprek tussen de patiënt en arts effectiever, wat leidt tot een betere relatie tussen arts en patiënt.

Gerelateerde keuzehulpen voor urologen en patiënten
Naast de OAB keuzehulp hebben we in samenwerking met dr. Paul Kil ook urologische keuzehulpen ontwikkeld voor:

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met: Regina The via regina@zorgkeuzelab.nl of via 06-24220053

Deel dit artikel:

ZorgKeuzeLab toegetreden tot YES!Delft

Vandaag is ZorgKeuzeLab feestelijk toegetreden tot YES!Delft; dé tech-incubator van Europa die ondernemerschap uitdraagt en in al zijn fasen ondersteunt. Een inspirerende omgeving die al veel succesvolle bedrijven groot heeft zien worden.

Tijdens het YES!Delft LaunchLab hebben we kennis kunnen maken met YES!Delft en haar brede netwerk. Dat hebben we als zeer positief ervaren, en daarom in de periode erna ook binding gehouden. Zo is onder andere Ronald Nanninga, onze mentor uit het LaunchLab, nu lid van onze Raad van Advies.

Groei
Onze missie is om patiënten en hun zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het kiezen van de best passende behandeling. In nauwe samenwerking met onze medische partners hebben we de afgelopen drie jaar voor 10 verschillende aandoeningen keuzeondersteuning ontwikkeld. Deze wordt nu in 20 ziekenhuizen in Nederland gebruikt in de dagelijkse praktijk. De komende jaren gaan we dit uitbreiden door zowel voor andere aandoeningen keuzeondersteuning te ontwikkelen én door alle keuzeondersteuning duurzaam te implementeren in meerdere ziekenhuizen in Nederland.

In deze periode van versnelde groei zien wij toegevoegde waarde in toetreding tot de YES!Delft incubator. We kijken we er naar uit om ervaringen te delen met collega ondernemers, specifiek uit het MedTech cluster; te sparren met de ervaren entrepreneurs in residence en coaches; en deel te nemen aan het YES!Delft incubation programme.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:

Ontwikkeling keuzehulp voor vrouwen met verzakkingsklachten

foto_samenvattingSamen met drs. Caroline Vos en drs. Marjan Stegeman, gynaecologen bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, zijn we dit voorjaar gestart met de ontwikkeling van een keuzehulp voor verzakkingsklachten. Inmiddels is de keuzehulp bijna gereed. Deze zal vanaf september ingezet worden in onderzoeksverband bij een aantal ziekenhuizen in Nederland.

Een verzakking in het bekkenbodemgebied komt vaak voor in Nederland: 1 op de 4 vrouwen ouder dan 35 jaar heeft in meer of mindere mate een verzakking. De aandoening bestaat uit het verzakken van de baarmoeder, blaas, darm, de top van de vagina (als de baarmoeder is verwijderd) of een combinatie hiervan. Verzakkingen worden veroorzaakt door ouderdom, zwangerschap en bevallingen. De klachten lopen vaak heel erg uiteen: van pijn in de onderbuik, bekken of onderrug tot plas- en ontlastingsklachten.

Afwachten of behandelen?
Een verzakking is een goedaardige aandoening. Behandelen is niet noodzakelijk, maar klachten zoals kunnen daardoor verminderen of verdwijnen. De patiënt kan kiezen om af te wachten, een ring laten plaatsen in de schede of voor een operatie.

Keuze waar arts én patiënt achter staan
De keuze van behandeling hangt sterkt af van de ernst van de klachten, het stadium van de verzakking en de wensen van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak een barrière ervaren bij het delen van hun mening met hun arts als ze daar niet toe zijn uitgenodigd. Het doel van de verzakking keuzehulp is om patiënten actief te betrekken en hun voorkeur en afwegingen mee te nemen in de gezamenlijke besluitvorming van arts en patiënt.

De patiënt kan thuis de nodige informatie nalezen en de keuzehulp invullen. Aan de hand van stellingen geeft zij aan wat voor haar belangrijke overwegingen zijn om wel of niet voor een bepaalde behandeling te kiezen. Dit bespreekt ze vervolgens in het ziekenhuis met haar arts. "De keuzehulp is heel prettig." geeft een patiënte aan, "Doordat je de informatie kan omzetten in handelen met de stellingen, geeft het je veel zekerheid.” 

"Sommige patiënten zitten continue in zweefstand. De keuzehulp kan het duwtje in de rug geven om rustig thuis de knoop door te hakken, in plaats van onder druk in de spreekkamer."
- gynaecoloog Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met: Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Deel dit artikel:

Ontwikkeling keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker

logo_disease_on_whiteIn opvolging op de keuzehulp voor gelokaliseerd prostaatkanker zijn we samen met dr. Paul Kil, uroloog bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, en een multidisciplinair team bestaande uit dr. Anne-Marie van Riel, medisch oncoloog en dr. Huub Maas, klinisch geriater en Romy Lamers, arts-onderzoeker, een keuzehulp voor castratie-resistent prostaat carcinoom (CRPC) aan het ontwikkelen. Het doel van de keuzehulp is om urologen, oncologen en patiënten te ondersteunen in het maken van de keuze voor de meest passende behandeling.

Mannen met uitgezaaide prostaatkanker worden eerst behandeld met hormonale therapie. Als er daarna progressie optreedt, heet dat castratie resistentie (CRPC). Dit wordt in Nederland jaarlijks bij zo'n 3000 patiënten gesteld.

Samen kiezen
Patiënten kunnen kiezen uit verschillende behandelingen: afwachten, aanvullend hormonale behandeling, chemotherapie of palliatieve zorg. Wat het meest passend is, hangt af van de klinische conditie van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat artsen vaak andere voorkeuren en trade-offs hebben dan patiënten. Bij het maken van de behandelkeuze is het essentieel dat deze patiënten aangeven wat zij het belangrijkste vinden kwaliteit van leven of lengte van leven.

Het doel van de CRPC keuzehulp is om artsen en patiënten te ondersteunen om beter samen te beslissen. Door gebruik van de CRPC keuzehulp kan de patiënt beter zijn verhaal vertellen: wat vind ik belangrijk in mijn leven, wat wil ik nog doen en bereiken? Persoonlijke wensen en doelen zoals 'Ik wil nog een keer op vakantie naar Italië.' of 'Ik wil heel graag de trouwdag van mijn kleindochter meemaken.' zijn belangrijk om mee te nemen in de uiteindelijke keuze voor een behandeling.

Kwetsbaarheidstest
In combinatie met de CRPC keuzehulp zal een gevalideerde 'kwetsbaarheidstest' worden gebruikt. De uitkomst geeft een goede indruk van de klinische conditie van de patiënt en daarmee gerelateerd of hij nog in aanmerking komt voor bepaalde behandelingen.

De ontwikkeling van de keuzehulp CRPC is mede mogelijk gemaakt door Stichting Delectus.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Deel dit artikel:

Persbericht: interactieve keuzehulp gelanceerd voor borstkankerpatiënten

MAASTRICHT, 23 april 2015 – Het Maastricht UMC+ heeft vandaag een interactieve keuzehulp gelanceerd om borstkankerpatiënten te helpen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze op basis van goede en betrouwbare informatie. De online tool, die is ontwikkeld in samenwerking met ZorgKeuzeLab, ondersteunt patiënten bij de dilemma’s die tijdens de ziekte de kop op steken. Het Borstkankercentrum van het Maastricht UMC+ gaat in de nabije toekomst meerdere interactieve keuzehulpmiddelen aanbieden aan vrouwen met borstkanker.

Uitzending van Editie NL over de Borstkanker keuzehulp

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Maar liefst één op de zeven à acht vrouwen krijgt vroeg of laat met de ziekte te maken. Patiënten hebben vaak verschillende behandelopties, waaronder chemotherapie, bestraling, een borstsparende operatie of een borstverwijdering, al dan niet gevolgd door een borstreconstructie. Al deze keuzes stellen de patiënt voor een dilemma. “Er is namelijk geen goede of foute keuze”, zegt prof. Vivianne Tjan-Heijnen, hoofd van het Maastrichtse borstkankerteam. “Iedere behandeloptie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat de ene patiënt belangrijk vindt hoeft niet vanzelfsprekend zwaarwegend te zijn voor de ander.” Zo zal de ene vrouw de bijwerkingen van chemotherapie bijvoorbeeld acceptabel vinden en gruwelt de ander alleen al bij de gedachte.

"Iedere behandeloptie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat de ene patiënt belangrijk vindt hoeft niet vanzelfsprekend zwaarwegend te zijn voor de ander."

Samen beslissen
Als een vrouw de diagnose borstkanker krijgt, breekt een moeilijke periode vol onzekerheid aan. “Er komt een stortvloed van informatie op je af”, zegt Regina The van ZorgKeuzeLab, ontwikkelaar van interactieve keuzehulpen. “Uit die berg aan informatie moet je als patiënt uiteindelijk een persoonlijke behandelkeuze te maken. Dat is lastig. De keuzehulp biedt uitkomst door op een overzichtelijke en duidelijke manier persoonlijke ondersteuning te bieden.” Dat werkt als volgt: de patiënte krijgt een inlogcode om thuis op haar gemak de keuzehulp in te vullen. Aan de hand van stellingen kan zij zelf aangeven wat voor haar persoonlijk belangrijke overwegingen zijn om wel of niet voor een bepaalde behandeling te kiezen. In het ziekenhuis bespreekt de behandelend arts de resultaten vervolgens met de patiënt. Daardoor ontstaat een gelijkwaardige relatie tussen beiden. Uiteindelijk wordt een gezamenlijk besluit genomen over de verdere behandeling, een besluit waar de patiënt dan ook zelf achter staat.

Een screenshot van de interactieve borstkanker keuzehulp

Beter voorbereid
De interactieve keuzehulp wordt in eerste instantie in het Maastricht UMC+ en een klein aantal andere ziekenhuizen aangeboden. Inmiddels hebben de eerste patiënten al gebruik gemaakt van het nieuwe hulpmiddel en zijn de reacties positief. “Mensen die bewust nadenken over hun persoonlijke situatie zijn uiteindelijk ook meer tevreden”, zegt Tjan-Heijnen. “Je bent beter voorbereid op wat er komen gaat.” Tijdens de pilotfase wordt het gebruik van de keuzehulp geëvalueerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat steeds meer ziekenhuizen in Nederland de keuzehulp zullen gaan aanbieden aan hun patiënten.

De ontwikkeling van de keuzehulp bij borstkanker is mede mogelijk gemaakt door Stichting Pink Ribbon.

Geralateerde artikelen
MUMC TV
Nationale zorggids
Pink Ribbon

Deel dit artikel:

"Meeting of Minds Kanker en Ouderen" in Deventer Ziekenhuis

logo_deventer_ziekenhuis_2In navolging op het succes van de afgelopen twee jaar vond op zaterdag 28 maart de eerste regionale versie van de “Meeting of Minds Kanker en Ouderen″ plaats in het Deventer Ziekenhuis, georganiseerd door het KWF. Met als thema van de dag: “Communicatie met en over de patiënt”, waar gedeelde besluitvorming uiteraard ook een belangrijk onderdeel vanuit maakt. De gastenlijst bestond met name uit enthousiaste en betrokken zorgverleners en beleidsmakers van uit de regio Deventer en ook het ZorgKeuzeLab was uitgenodigd om haar visie te delen met de groep. Een verslag van deze inspirerende dag.

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. 60 procent daarvan is ouder dan 65 jaar, en 40 procent ouder dan 70. Toch weet de gezondheidszorg vaak niet goed wat gangbare therapieën tegen kanker voor uitwerking hebben op de oudere patiënt doordat het klinische onderzoek zich met name richt op mensen tussen de 30-55 jaar. Daarnaast vindt er bij oudere patiënten zowel vaak overbehandeling als onderbehandeling plaats.

Communicatie voor elkaar?
"Communicatie is geen luxe, het is een basis instrument." vertelt Julia van Weert, hoogleraar Gezondheidscommunicatie UvA, via een introductiefilm. Bij ouderen vraagt dit extra aandacht, uit onderzoek blijkt dat ze slechts 25% onthouden van het gesprek, daarnaast hebben ze vaak moeite hebben met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zien en/of slechter horen en er vaker sprake is van bijkomende ziekten (co-morbiditeiten). Investeren in goede communicatie is erg belangrijk, als een patiënt zich gehoord voelt, blijft er ook meer hangen van het gesprek en begrijpen ze beter wat het betekent voor hun toekomstperspectief en kunnen ze beter aangeven wat aansluit bij hun voorkeur.

Tips voor de patiënt zijn:

  • Bereid je voor op het gesprek voor vooraf vragen op te schrijven en mee te nemen,
  • Neem een tweede persoon mee naar het gesprek, twee horen meer dan een,
  • Neem het gesprek op, zodat je het thuis na kunt luisteren.

De rol van de geriater in het MDO
Truus Schuurman, geriater Deventer Ziekenhuis, geeft aan dat patiënten van 70 jaar en ouder minder vaak de standaard behandeling krijgen, terwijl dat niet altijd terecht is. De gemiddelde levensverwachting in westerse landen is hoog, maar de ene oudere is de andere niet. In plaats van het focussen op de werkelijke leeftijd, is het belangrijk om in te schatten wat de biologische leeftijd is. Gezonde ouderen horen in aanmerking te komen voor de standaardbehandeling, bij de fragiele ouderen kun je kiezen om palliatief te behandelen en dan is er ook nog een middengroep waarvoor de behandeling mogelijk wat aangepast kan worden. Om een goede inschatting te maken i welke categorie de oudere valt, is het Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) een belangrijk onderdeel. Met als voornaamste doel om samen met de patiënt te komen tot de voor hem juiste behandeling.
Vanuit het ziekenhuis kan de geriater het CGA kunnen uitvoeren, en de huisarts zou dat in de thuissetting moeten doen. Door de uitkomst van het CGA in het MDO mee te nemen wordt over- en onderbehandeling voorkomen.

Wie heeft de regie?
Bekijk de documentaire, gemaakt in opdracht van Geriotto, waarin oudere kanker patiënten aan het woord komen over hun ervaringen en benadrukken hoe belangrijk goede communicatie is. Daarbij gaat het om het zien en begrijpen van de persoon achter de ziekte en wat voor hem belangrijk is.

"Tijdens het slecht nieuws gesprek keek de arts op de computer en zag toen pas dat er ‘iets niet goed was’. Er werd gezegd dat er geen chemo gegeven wordt boven de 80."
- oudere patiënt met kanker

Van links naar rechts, Truus Schuurman, Alex Imholz, Wout Schoevers, Marja Fuchs, Regina The, Leo Jetten, Henne van Egteren, Cindy Hobert

Van links naar rechts: Truus Schuurman, Alex Imholz, Wout Schoevers, Marja Fuchs, Regina The, Leo Jetten, Henne van Egteren, Cindy Hobert

Kwetsbaarheid en radiotherapie bij ouderen
"Er is veel variatie onder de oudere doelgroep, de ene 75 jarige is de andere niet. Net zoals kinderen niet zomaar kleine volwassenen zijn, zijn ouderen niet zomaar volwassenen met meer jaren op de teller." aldus Wout Schoevers, radiotherapeut en oncoloog. Er is weinig bewijsvoering voor de oudere patiënt wat betreft radiotherapie. Veel onderzoek heeft geen patiënten ouder dan 70 jaar. De bestaande richtlijnen zijn dus extrapolaties van volwassenen. Het is belangrijk dat therapie op maat wordt gegeven met onderbouwing van bewijs (evidence based medicine), daarvoor is onderzoek nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de therapie uniform is: een patiënt krijgt in Deventer dezelfde behandeling als hij in Zeeland zou krijgen. En dat bij het maken van de behandelkeuze niet alleen de klinische blik van de arts wordt meegenomen, maar dat ook de patiënt en zijn naaste kan aangeven wat hij aan kan, zowel fysiek als mentaal.

De rol en mogelijkheden van e-Health toepassingen
OZO (OuderenZOrg) verbindzorg is een online hulpmiddel waarmee opname in een verzorgingshuis kan worden voorkomen/uitgesteld: de zorgvrager blijft gewoon thuis wonen. "Door de zorg thuis optimaal te organiseren wordt dat mogelijk." geeft Cindy Hobert aan. Het gebruik van een speciaal online tool maakt het mogelijk om alle betrokkenen bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) met elkaar te laten communiceren om de zorg goed op elkaar af te stemmen en tijdig aangekaart kan worden als er iets niet goed gaat.

Kiezen: dat doen we samen
In mijn presentatie heb ik toegelicht dat de missie van het ZorgKeuzeLab is om patiënten en artsen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het kiezen van de best passende behandeling.‘De beste behandeling’ is voor iedere patiënt anders. Arts en patiënt hebben daar beiden een verantwoordelijkheid in. Het is de taak van de arts om aan de patiënt te vertellen wat de risico’s en voor- en nadelen van een behandeling zijn. Het is de taak van de patiënt om aan te geven wat zijn wensen zijn, wat belangrijk is voor hem. Meer dan de helft van de patiënten ervaren een barrière om hun mening te delen met hun arts als ze hier niet toe zijn uitgenodigd in de angst als lastige patiënt gezien te worden.

Effectief gesprek
Het is belangrijk dat de communicatie in de spreekkamer goed is. Het helpt als de arts de patiënt uitnodigt om samen met hem te kiezen. Het ZorgKeuzeLab heeft keuzehulp platform dat artsen en verpleegkundigen ondersteunt om patiënten te betrekken bij de behandelkeuze. En patiënten eerlijke en begrijpbare informatie geeft en helpt om aan te geven wat voor hen van belang is. Zodat er een effectief gesprek kan plaatsvinden tussen de zorgverlener en de patiënt.

Deel dit artikel: