Blog Berichten uit 2020

Hoe ontwikkel je een keuzehulp?

Daarop mocht ik tijdens het jaarlijkse bekkenbodemcongres van de IUGA (International Urogynaecology Association) deze week antwoord geven, op basis van onze ervaring met de Stressincontinentie keuzehulp. Vanwege COVID-19 in een online format.

Met experts vanuit het Radboudumc en het UMC Utrecht ontwikkelden we in samenwerking met ZorgKeuzeLab een landelijk gedragen keuzehulp voor vrouwen met urineverlies bij inspanning (stressincontinentie).

Tijdens de presentatie kwam het hele ontwikkelproces aan bod, van behoeftenonderzoek onder patiënten, gynaecologe, urologen, huisartsen en fysiotherapeuten; ontwikkeling van de keuzehulp met een landelijke multidisciplinaire werkgroep, waarbij de content is gebasseerd op de Nederlandse richtlijn en recente wetenschappelijke literatuur; en tot slot een gebruikersonderzoek onder alle stakeholders.

Een zorgvuldig ontwikkelproces dat heeft geleid tot een keuzehulp waar de wetenschappelijke verenigingen van gynaecologen, urologen en fysiotherapeuten formeel goedkeuring aan hebben gegeven. Leuk om onze werkwijze en het eindproduct wereldwijd te kunnen delen!

Ben je benieuwd naar de stressincontinentie keuzehulp, en wil je deze ook gebruiken in jouw praktijk? Kijk hier voor meer informatie hoe dat werkt in de praktijk, en vraag kosteloos een proefpakket aan bij Annette via annette@zorgkeuzelab.nl

Overweeg je ook een keuzehulp te ontwikkelen? Kijk hier voor meer informatie hoe ZorgKeuzeLab dat aanpakt, en neem contact op met Regina via regina@zorgkeuzelab.nl .

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek!

Als een vrouw last heeft van stressincontinentie (urineverlies tijdens hoesten, niezen, lachen of sporten), dan kan zij als behandeling meestal kiezen tussen bekkenfysiotherapie en het operatief plaatsen van een bandje onder de plasbuis. Deze keuze is afhankelijk van de patiënt zelf en wat zij belangrijk vindt.

Doel van de studie

Onze onderzoeksgroep uit het Radboudumc is geïnteresseerd in hoe vrouwen het ervaren om een keuze te maken voor een behandeling van hun stressincontinentie. Met behulp van uw ervaring hopen we vrouwen met klachten van stressincontinentie in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij het maken van een keuze voor behandeling.

Naar wie zijn wij op zoek?
  • Vrouwen ouder dan 18 die last hebben van stressincontinentie
  • Vrouwen die binnenkort een keuze gaan maken in behandeling of die onlangs een keuze gemaakt hebben
  • Vrouwen die niet zwanger zijn, geen zwangerschapswens hebben en niet bevallen zijn in de afgelopen zes maanden
  • Vrouwen die op dit moment geen last hebben van een vaginale verzakking
Opzet van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van twee vragenlijsten. Mocht u besluiten om deel te nemen aan het onderzoek dan worden deze vragenlijsten per mail of post naar u verzonden. De eerste vragenlijst wordt ingevuld nadat u een keuze heeft gemaakt voor een behandeling of heeft besloten om af te zien van een behandeling. Na zes maanden volgt de volgende vragenlijst. Geschat wordt dat het u 20 minuten kost per vragenlijst. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen aan dit onderzoek brengt geen risico’s of kosten met zich mee en deelname is geheel vrijwillig.

Meerdere ziekenhuizen en huisartsen in Nederland doen mee aan het onderzoek. In totaal worden ongeveer 500 vrouwen uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek.

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek of ontvangt u graag extra informatie dan zou u ons enorm helpen door contact op te nemen via het volgende mailadres: maaike.gerritse@radboudumc.nl

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

De Borstkanker keuzehulp met succes implementeren: hoe doe je dat?

Samen beslissen in je eigen dagelijkse praktijk toepassen kan even wennen zijn. Evelien Woortman, verpleegkundig specialist bij Treant Zorggroep, vertelt wat het geheim is achter hun succesvolle implementatie van de Borstkanker keuzehulp.
Wat is het geheim dat jullie het werken met de keuzehulp zo snel hebben opgepakt?

We zijn vooraf goed voorgelicht over de keuzehulp. We hebben er veel aandacht aan besteed in vergaderingen en hebben met zijn allen duidelijke afspraken gemaakt. Leonie Smit, oncologisch chirurg, heeft hier als trekker ook een grote rol in gespeeld. Binnen het team hebben we korte lijnen, dus dat werkt ook fijn.

Naast regelmatig werkoverleg met het hele team, hebben we ook alleen met verpleegkundig specialisten en Physician Assistants overleg. We vertellen dan altijd hoe het uitreiken en bespreken van de keuzehulp gaat.

Wat zie jij als toegevoegde waarde van de keuzehulp?

Het is fijn om patiënten de keuzehulp te kunnen bieden in een onzekere periode. We merken dat de keuzehulp vooral geschikt is voor mensen die veel behoefte hebben aan informatie. Zo kunnen ze zelf meer regie houden, ook in het gesprek.

Hoe zet je de keuzehulp in tijdens het consult?

We hebben intern afgesproken dat we de keuzehulp in een zo vroeg mogelijk stadium meegeven, zodra duidelijk is dat het een maligniteit is. Dit geeft de patiënt meer tijd om de keuzehulp door te nemen en alles te laten bezinken. Ook kunnen we met het uitreikvel duidelijk aangeven wat niet van toepassing is voor de patiënt.

Als het behandelvoorstel nog niet duidelijk is, kruisen we alle drie de behandelopties aan. We geven er dan specifiek bij aan op welke uitslagen we nog moeten wachten en wat dat voor de patiënt kan betekenen.

"We merkten dat patiënten niet altijd zelf terugkomen met de samenvatting. Daarom vragen we hier nu actief naar."

Wanneer en hoe bespreken jullie de samenvatting?

Het bespreken van de samenvatting ging niet meteen vanzelf. We moesten leren het ons eigen te maken. We merkten dat patiënten niet altijd zelf terugkomen met de samenvatting. Daarom vragen we nu actief aan patiënten de samenvatting zelf mee te nemen, of we stellen voor dat we het samen op de computer bekijken.

Is het gesprek in de spreekkamer veranderd door de keuzehulp?

Patiënten komen echt anders terug na het doorlopen van de keuzehulp. Ze nemen het heft meer in eigen handen. We horen terug dat ze het fijn vinden om de informatie terug te lezen in de keuzehulp en dat het bevestiging geeft van wat we eerder hadden besproken.

Heb je tips voor andere teams hoe ze de keuzehulp in korte tijd eigen kunnen maken?

Informeer je team goed. Bespreek van te voren samen wat de meerwaarde van de keuzehulp is en leg in werkoverleggen heel concreet vast hoe je het gebruik van de keuzehulp gaat aanpakken. Blijf het gebruik ook evalueren in werkoverleggen. Belangrijk is dat iedereen in het team inziet dat het ook wat opbrengt voor patiënten. Dan kan je dit daarna ook weer overbrengen aan patiënten.

Aan de slag met de Borstkanker keuzehulp!

De keuzehulp is bij 17 ziekenhuizen in gebruik. Al meer dan 2500 vrouwen gebruikten de keuzehulp en 82% daarvan is (zeer) tevreden. Ook is de keuzehulp openbaar toegankelijk via Borstkankervereniging Nederland.

Bij alle teams is het gebruik van de keuzehulp binnen 3 tot 6 maanden routine geworden. Met ons implementatiepakket maken we het uw team zo makkelijk mogelijk.

Wilt u de keuzehulp eerst uitproberen in uw praktijk? Vraag kosteloos het proefpakket aan.

Zorgvuldig ontwikkeld volgens de leidraad

De Borstkanker keuzehulp is een initiatief van het Maastricht UMC+ met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner. De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Borstkanker Vereniging Nederland.

Gerelateerde artikelen

Uit de praktijk: 5 tips om de keuzehulp in de routine te krijgen én te houden
"De keuzehulp geeft je de ruimte om meer aandacht te besteden aan de mens achter de patiënt."
Keuzehulp in de routine, een fluitje van een cent?

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Meer aandacht voor de mens achter de patiënt

Bij het urologieteam van het Bravis ziekenhuis - aangesloten bij het EMBRAZE Kankernetwerk - werd de Prostaatkanker keuzehulp binnen een paar maanden onderdeel van de routine. Urologieverpleegkundige Martinique Jaspers vertelt hoe zij dit voor elkaar kregen en welke toegevoegde waarde de keuzehulp voor hen heeft.

Hoe zetten jullie de keuzehulp in tijdens het consult?

We geven een korte uitleg van de opties en gebruiken de keuzehulp ook al in de spreekkamer, zodat het al vertrouwd overkomt als de patiënt het mee naar huis neemt. Bij het eerstvolgende consult gaan we in gesprek over de beste keuze, waarbij arts én patiënt hun overwegingen delen. Eventueel kunnen we dan nog een en ander verduidelijken en extra vragen beantwoorden.

"Ik gebruik de keuzehulp ook al in de spreekkamer, zodat het vertrouwd overkomt als de patiënt het mee naar huis neemt."

Wat is de toegevoegde waarde van de keuzehulp voor jullie?

Het leidt zeker tot een effectiever gesprek in dezelfde tijd! De keuzehulp is zeer gebruiksvriendelijk en geeft echt een meerwaarde in de spreekkamer. We krijgen gerichte vragen tijdens een consult. Patiënten zijn echt voorbereid en veel beter geïnformeerd. Daardoor is er nu ook tijd om andere relevante zaken te bespreken, die voorheen onbeantwoord bleven.

Is het gesprek in de spreekkamer veranderd door de keuzehulp?

Vroeger waren patiënten minder goed geïnformeerd en waren ze al veel informatie vergeten wanneer ze de spreekkamer uitliepen. Patiënten gingen veel meer uit van het oordeel van de behandelaar zonder naar hun eigen voorkeuren en wensen te luisteren. Nu we de keuzehulp gebruiken vinden ze het erg fijn om thuis nog eens rustig alles na te kunnen lezen en alle voors- en tegens op een rij te kunnen zetten. Eventueel met partner en kinderen.

"Patiënten vinden het erg fijn om thuis nog eens rustig alles na te kunnen lezen en alle voors- en tegens op een rij te kunnen zetten."

Wat betekent de keuzehulp voor jullie in de praktijk?

De keuzehulp is zeker een aanwinst. Het is fijn dat patiënten goed geïnformeerd zijn, thuis ook informatie na kunnen lezen en met gerichte vragen naar het spreekuur komen. De keuzehulp geeft ons en de urologen de ruimte om meer aandacht te besteden aan de mens achter de patiënt.

Ook aan de slag met de keuzehulp in uw praktijk?

We maken het teams graag zo makkelijk mogelijk om de keuzehulp succesvol te implementeren. Samen denken we na hoe de keuzehulp soepel in het zorgpad past. We stellen implementatiedoelen, koppelen de voortgang terug en geven tips op maat om het gebruik van de keuzehulp eigen te maken.

Inmiddels is de Prostaatkanker keuzehulp structureel in gebruik bij 10 ziekenhuizen en hebben meer dan 2500 patiënten de keuzehulp gebruikt.

Wil u ook aanhaken? U kunt direct aan de slag in uw praktijk. Met ons implementatiepakket komt de keuzehulp in 3 tot 9 maanden in de routine.

Liever eerst met een aantal patiënten uitproberen? Vraag kosteloos het proefpakket aan.

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie en door de ProstaatKankerStichting.

Gerelateerde artikelen

Ook bij EMBRAZE: Samen beslissen bij Prostaatkanker
Keuzehulp in de routine, een fluitje van een cent?
Uit de praktijk: 5 tips om de keuzehulp in de routine te krijgen én te houden

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon