Privacy- en cookieverklaring
ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulpen en websites. Bekijk hier hoe we dat voor u geregeld hebben.
Versie: 20 juni 2018
Inleiding
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing voor de gebruikers van de keuzehulpen en websites van ChoiceHub BV, gevestigd te Delft aan de Van Embdenstraat 10, KvK-nummer 63246562, handelend onder de naam “ZorgKeuzeLab”.
Het gaat om de keuzehulpen en websites op de domeinen:
 • keuzehulp.nl
 • zorgkeuzelab.nl
 • mijnaha.nl
In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over de gegevens die we van u verwerken en hoe we cookies inzetten. Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.
Privacyverklaring
ZorgKeuzeLab heeft als uitgangspunt dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van haar keuzehulpen en websites. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens volgens de privacywetgeving. Daarnaast nemen we extra maatregelen voor het borgen van uw privacy.
Maatregelen:
 • Patiënten zijn voor ZorgKeuzeLab anoniem. Om de privacy van patiënten te beschermen, vragen we niet om persoonsgegevens. Patiënten gebruiken de keuzehulpen met een anoniem inlogaccount. We bieden bewust niet de mogelijkheid om de samenvatting van de keuzehulp per e-mail te versturen.
 • ZorgKeuzeLab gebruikt de persoonsgegevens van zorgprofessionals om hun te begeleiden bij de implementatie van de keuzehulpen met hun team. ZorgKeuzeLab gebruikt daarbij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.
 • ZorgKeuzeLab heeft een privacy-vriendelijk businessmodel. ZorgKeuzeLab verdient niet aan persoonsgegevens.
Zorgprofessionals
ZorgKeuzeLab begeleidt zorgprofessionals bij de implementatie van de keuzehulpen met hun team. Dit doen we in opdracht van een ziekenhuis of op verzoek van een individuele zorgprofessional. Het betreft begeleiding bij:
 • Oriëntatie op onze verschillende keuzehulpen, zodat zorgprofessional kan beoordelen of de keuzehulp van toegevoegde waarde is.
 • Verzorgen van periodieke teamrapportages, om de implementatie van de keuzehulp te stimuluren.
 • Evalueren van de keuzehulp met de teamleden, zodat de implementatie geoptimaliseerd kan worden.
ZorgKeuzeLab gebruikt voor deze doeleinden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Afhankelijk van het doeleinde gaat het om:
 • Titel en naam van zorgprofessional
 • Functie
 • Profielfoto
 • Zakelijk e-mailadres
 • Implementatiegraad van de keuzehulp: het aantal keer dat de zorgprofessional de keuzehulp heeft uitgereikt
 • Telefoonnummer (alleen als zorgprofessional de aanvrager is of ons aanspreekpunt is)
Verstrekking aan derden
ZorgKeuzeLab deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en bij een wettelijke verplichting.
Naam Doel Verwerkers- overeenkomst Land EU-US Privacy Shield
Google Bedrijfsapplicaties (G-suite): e-mail, bestandsopslag, tekstverwerking, sheets Ja VS Ja
Digital Ocean Hosting keuzehulp-platform (server in EU) Ja VS Ja
Amazon Opslag ge-encrypte backups (server in EU) Ja VS Ja
SurveyMonkey Uitvoeren evaluatie-enquete Ja VS Ja
Cloudinary Opslag afbeeldingen Ja VS Ja
Google Analytics (privacyvriendelijk ingesteld, zie Cookieverklaring) Ja VS Ja
Met bovenstaande partijen heeft ZorgKeuzeLab een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat zorgt er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ZorgKeuzeLab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als een derde partij gevestigd is in de Verenigde Staten, dan voldoet deze aan het EU-US Privacy Shield framework.
Bewaren van persoonsgegevens
ZorgKeuzeLab bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij hanteren we standaard een bewaartermijn van twee jaar. Dat betekent dat als u of uw team langer dan twee jaar niet actief zijn geweest, we uw persoonsgegevens verwijderen van ons keuzehulp-platform en uit de e-maillijsten. Onze communicatie met u bewaren we ter referentie. Mocht u wensen dat ook deze communicatie met u verwijderd wordt, laat het ons weten.
Als we een andere bewaartermijn hanteren, dan brengen we u daarvan op de hoogte. Uitzondering zijn gegevens die we langer moeten bewaren volgens de wet.
Geautomatiseerde besluitvorming
ZorgKeuzeLab maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uw verzoek hierover kunt u sturen aan klemens@zorgkeuzelab.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto en uw burgerservicenummer af, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
ZorgKeuzeLab wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.
Cookieverklaring
ZorgKeuzeLab maakt gebruik van privacyvriendelijke functionele en analytische cookies. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van de keuzehulpen en de websites. Met de analytische cookies analyseren we het gebruik en verbeteren we de kwaliteit van de keuzehulpen en websites. Specifieke maatregelen:
 • Wij plaatsen geen tracking cookies. Vaak worden tracking cookies geplaatst bij het tonen van video’s van Youtube of Vimeo of bij knoppen om de pagina te delen via social media. De tracking cookies worden gebruikt om een advertentieprofiel van u te maken. Wij tonen video’s zonder dat deze cookies geplaatst worden.
 • De analytische cookies van Google Analytics hebben we privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics gebruiken we om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers van de website. We gebruiken geen Google Analytics in onze keuzehulpen.
We gebruiken de volgende cookies:
Cookie Beschrijving Expiratie
laravel_session Dit is een functionele cookie voor het inloggen en het bewaren van uw instellingen bij het gebruik van de keuzehulpen en websites. 2 uur
xsrf_token Dit is een functionele cookie die ervoor zorgt dat onze keuzehulpen en websites beter worden beveiligd tegen Cross Site Request Forgery (CSRF). Duur van het bezoek
_ga, _git en _gat Dit zijn Google Analytics cookies. Deze worden gebruikt om statistieken te verzamelen, onder andere van het aantal bezoekers op de pagina’s, de duur van het bezoek en de gebruikte internetbrowsers. Max. 2 jaar
Video’s
ZorgKeuzeLab gebruikt niet de standaard videoplayers van bijvoorbeeld Youtube of Vimeo voor het embedden van de video’s, omdat deze tracking cookies plaatsen. De video’s tonen wij in een video-player die geen tracking cookies plaatst.
Cookies uitzetten
In de meeste internetbrowsers kunt u instellen dat websites geen cookies mogen plaatsen en bestaande cookies verwijderen. Mogelijk werken dan de keuzehulpen en websites niet meer goed.
Beveiliging
ZorgKeuzeLab hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. ZorgKeuzeLab heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij ZorgKeuzeLab toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
De verbindingen met onze websites en keuzehulpen zijn beveiligd door middel van encryptie. De hostingprovider van ZorgKeuzeLab is ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op met security@zorgkeuzelab.nl.
Contact
Heeft u vragen of suggesties? Wij horen het graag.
Neem contact op met:
Ir. Klemens Karssen
Technisch directeur
06 1175 8521