Blog Berichten van Annette van den Berg

ZorgKeuzeLab op V&VN Oncologiedagen 2017

Op 21 en 22 november vinden de Oncologiedagen plaats, speciaal voor (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Om hen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. En om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s. Deze dagen worden georganiseerd mede met medewerking van de beroepsverenging V&VN.

Shared Decision Making

De behandeling van veel oncologische aandoeningen verandert op dit moment sterk. Nieuwe behandelmogelijkheden, druk op de kosten, maar ook het meten van uitkomsten en kwaliteitsindicatoren spelen een rol.

Shared Decision Making (SDM) waarbij zorgverlener en patiënt in een gezamenlijk proces beslissingen nemen over gezondheids- en behandeldoelen wordt belangrijker. Hierbij worden risico's, voor- en nadelen van de opties en de persoonlijke waarden en voorkeuren van de patiënt gedeeld. Het blijkt een effectieve vorm van communicatie te zijn: patiënten zijn beter geïnformeerd en ervaren achteraf minder twijfel en spijt over de beslissing. Samen beslissen wordt nog niet standaard in de praktijk gebruikt.

Tijdens de lunchmeeting op 22 november staat het thema SDM centraal. De volgende voordrachten komen aan bod:

• Wie behoeft wat? Samen kom je er uit
Prof. dr. Sjaak Bloem, hoogleraar healthcare consumers & experienced, Nyenrode Business Universiteit

• Samen keuzes maken
Ir. Regina The, algemeen directeur ZorgKeuzeLab

• One size fits all?
Suzan Ras, verpleegkundig specialist Fransiscus Gsathuis & Vlietland

Programma

Bekijk het programma online.

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Antoni van Leeuwenhoek en ZorgKeuzeLab ontwikkelen online keuzehulp bij borstreconstructie

Na de diagnose borstkanker staat het leven vaak op zijn kop. In deze emotionele periode worden vrouwen vaak geconfronteerd met veel verschillende keuzes over hun behandeling. Een van die keuzes is of zij wel of geen borstreconstructie willen ondergaan.

Hieronder ziet u het nieuwsbericht van het Antoni van Leeuwenhoek

Zo'n beslissing moet doorgaans onder tijdsdruk worden genomen. Dit werkt keuzestress in de hand. Een aanzienlijk deel van vrouwen die een borstreconstructie ondergaat krijgt later spijt van haar keuze. Om vrouwen beter te ondersteunen bij deze beslissing, heeft het
Antoni van Leeuwenhoek samen met het ZorgKeuzeLab de 'Borstreconstructie keuzehulp' ontwikkeld. Die beoogt vrouwen te ondersteunen om samen met hun plastisch chirurg te besluiten wat het best bij hen past.

De Borstreconstructie keuzehulp is door het Antoni van Leeuwenhoek en ZorgKeuzeLab ontwikkeld in nauwe samenwerking met ex-borstkankerpatiënten en zorgprofessionals van zeven ziekenhuizen. De keuzehulp biedt objectieve en begrijpelijke voorlichting over de verschillende mogelijkheden bij borstreconstructie. De keuzehulp wordt op dit moment als onderdeel van een studie bij acht ziekenhuizen aangeboden aan vrouwen die de diagnose borstkanker net te horen hebben gekregen. Het Antoni van Leeuwenhoek wil de keuzehulp in de toekomst bij alle ziekenhuizen aanbieden.

Ingewikkelde keus met impact
"Als je kiest voor een borstreconstructie is het de bedoeling dat je tevreden bent met je keuze en het bijdraagt aan je kwaliteit van leven", vertelt dr. Leonie Woerdeman, plastisch chirurg van het Antoni van Leeuwenhoek. "Vaak moet in korte tijd worden gekozen uit veel verschillende opties met verschillende voor- en nadelen. De keuze wordt gemaakt in een periode waarin de schrik overheerst en de drang om te overleven het denken in beslag neemt. Door een keuzehulp aan te bieden kan iemand thuis in haar persoonlijke omgeving en in haar eigen tijd en tempo haar opties overwegen."

Australisch onderzoek
Nederlandse cijfers over het precieze aantal vrouwen dat spijt krijgt van haar beslissing om wel of geen borstreconstructie te ondergaan na een borstamputatie ontbreken. Het Antoni van Leeuwenhoek baseert zich op de praktijk en op Australisch onderzoek. Hieruit blijkt dat ongeveer 40 procent van alle vrouwen die voor een borstreconstructie kiezen er achteraf in meer of mindere mate spijt van krijgen. "Dit onderzoek onderstreept het belang van de ontwikkeling van een keuzehulp: vaak is er tijdens het consult maar beperkte tijd. Ook weten we uit onderzoek dat patiënten vaak meer dan de helft van het consult vergeten", aldus dr. Leonie Woerdeman.

"Het is ontzettend belangrijk dat vrouwen ondersteund worden om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen."
- dr. Leonie Woerdeman, AvL

Uitleg die iedereen kan begrijpen
De Borstreconstructie keuzehulp legt in eenvoudige taal alle verschillende opties uit, te beginnen met de keus voor direct reconstrueren of op een later tijdstip. Er wordt ook ingegaan op risicofactoren en mogelijke complicaties. Dr. Leonie Woerdeman: "De keuzehulp is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van het consult met de arts, maar als ondersteuning van het gesprek. Ons doel is om objectief te informeren, zodat een patiënt zelf kan nadenken over wat het beste bij haar past. Wat voor iemand belangrijk is bij deze keuze, is voor iedereen anders. Het is fijn als patiënten voorafgaand zelf al hebben nagedacht over hun voorkeuren en welke vragen zij hebben. Het gaat erom dat vrouwen geïnformeerd zijn en dat we samen een keuze maken die het best bij de patiënt past."

Hoe werkt de keuzehulp?

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen over het onderzoek of over implementatie van deze of andere keuzehulpen bij uw centrum? Neem dan contact op met Regina The regina@zorgkeuzelab.nl of 06 2422 0053

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Symposium "Ik leef! Met uitgezaaide borstkanker"

Om patiënten nauw te betrekken bij alle ontwikkelingen in het vakgebied vindt op zaterdag 28 oktober een symposium plaats speciaal voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten.

Het symposium is een initiatief van ervaringsdeskundige drs. Thea Tuijls en prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen van het Maastricht UMC+. Ook ZorgKeuzeLab draagt bij aan het programma.

Naast het verstrekken van informatie is de dag ook bedoeld om mensen met elkaar in contact te laten komen en ervaringen te laten uitwisselen. Tijdens het tweede gedeelte van het programma zijn er workshops en ronde tafelgesprekken onder leiding van verpleegkundigen, een psycholoog en ervaringsdeskundigen. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

De dag wordt georganiseerd door het Maastricht UMC+ in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland.

Datum en locatie:
Zaterdag 28 oktober, 10.30-17.00 uur
Maastricht UMC+

Wilt u ook deelnemen aan het symposium?
U kunt hier meer informatie over het programma vinden, en u aanmelden.

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Ontwikkeling ICD keuzehulp van start

Om invulling te geven aan het speerpunt 'Samen beslissen' zijn de Nederlandse Vereniging van Cardiologie en ZorgKeuzeLab een partnership aangegaan voor de ontwikkeling en implementatie van een keuzehulp voor ICD patiënten. De ICD keuzehulp is een hulpmiddel dat door cardiologen en patiënten gebruikt kan worden ter ondersteuning van een goed gesprek in de spreekkamer.

Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgesteld, onder leiding van dr. Lieselot van Erven, cardioloog bij het LUMC.

De beslissing om een ICD te implanteren of te vervangen neem je niet zomaar even. Om de patiëntinformatie en de betrokkenheid van patiënten en zorgverleners bij behandelkeuzes te verbeteren ontwikkelen wij een keuzehulp.

Hoe werkt de keuzehulp?
De keuzehulp bestaat uit een papieren spreekkamertool om de bespreking van de ICD keuze tijdens het consult in de spreekkamer te ondersteunen. Na instructie kunnen patiënten de online keuzehulp thuis bekijken en invullen.

In de keuzehulp staat informatie over de behandeling, de voor- en nadelen en de impact van een ICD op het dagelijks leven. De informatie is op een overzichtelijke manier opgesteld. Aan de hand van de keuzehulp kunnen arts en patiënt tevoren de gedachten ordenen en met elkaar een goed gesprek voeren. Verwacht wordt dat deze keuzehulp in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar is.

Inmiddels zijn er al meerdere keuzehulpen ontwikkeld en in gebruik, waaronder de hartklep keuzehulp voor patiënten waarbij de hartklep vervangen moet worden.

Over de ontwikkeling
Aan de ontwikkeling van de ICD keuzehulp is wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. Zo is een uitgebreid behoeftenonderzoek plaats onder patiënten en een brede groep professionals. Vervolgens zal de effectiviteit van het ontwikkelde portaal met betrokkenheid van meerdere centra worden getoetst.

De ontwikkeling wordt ondersteund door Stichting ICD dragers Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door SKMS.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, algemeen directeur ZorgKeuzeLab via regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053
Dilek Yilmaz, arts-onderzoeker LUMC via D.Yilmaz@lumc.nl

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Darmkankermaand 2017: Dikkedarmkanker keuzehulp zelf uitproberen?

De maand maart is internationaal uitgeroepen tot Darmkankermaand en is er extra aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker. In dat kader brengen we graag 'Samen beslissen' bij uitgezaaide dikkedarmkanker onder de aandacht.

Waarom is ‘samen beslissen’ bij dikkedarmkanker belangrijk?
Het blijkt dat 98% van de patiënten graag samen met hun arts wil beslissen. Met name als er meerdere behandelingen zijn hetzelfde resultaat bieden. Of als de behandeling een grote impact heeft op de kwaliteit van leven.

Gesprekshulp voor patiënten met uitgezaaide darmkanker
Als de diagnose uitgezaaide dikkedarmkanker wordt gesteld, dan heeft de patiënt waarschijnlijk veel vragen: 'Wat betekent de ziekte voor mij en mijn naasten? Wat vind ik belangrijk en welke behandeling past daar het beste bij?'

In partnership met de Maag Lever Darm stichting en in nauwe samenwerking met vooraanstaande oncologen en patiënten, is de gesprekshulp ontwikkeld. Deze helpt bij de voorbereiding van het gesprek met de arts. Ga naar de gesprekshulp.

Patiënten kunnen hun eigen verhaal samenstellen, door aan te geven wat zij graag doen in het dagelijks leven en wat zij belangrijk vinden bij de behandelkeuze. Ook zijn ervaringsverhalen te lezen van patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker. Dit maakt het makkelijker voor patiënten om hun verhaal te delen hun arts en naasten. Dat geeft grip op de behandeling en het dagelijks leven.

Keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker
Naast de gesprekshulp is ook een Dikkedarmkanker keuzehulp ontwikkeld voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker. Er zijn vaak verschillende behandelmogelijkheden. Het is belangrijk dat patiënten samen met hun oncoloog hier in een keuze in  maken.

In de keuzehulp leest de patiënt informatie over de behandelopties waar hij voor in aanmerking komt.De keuzehulp die helpt om opties en afwegingen op een rij te zetten. De keuzehulp wordt altijd onder begeleiding van de oncoloog gebruikt.

De keuzehulp is nu in gebruik bij 10 ziekenhuizen, kijk hier of uw ziekenhuis daar ook bij zit. U kunt uw oncoloog vragen naar de keuzehulp.

Dikkedarmkanker keuzehulp uitproberen?
Bent u een patiënt met uitgezaaide dikkedarmkanker en wordt de keuzehulp nog niet aangeboden in uw ziekenhuis, maar wil u deze graag gebruiken? Dan kunt u hier een inlogcode aanmaken.

Of bent u een internist-oncoloog en wilt u de dikkedarmkanker keuzehulp kosteloos en vrijblijvend uitproberen in uw dagelijkse praktijk? Neem dan contact op met: Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Meer lezen

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

eHealthweek 2017

Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt of voor hen kan betekenen. Daarom organiseren het ministerie van VWS en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving samen met 211 partners uit heel Nederland voor het eerst de e-healthweek van 21 t/m 27 januari. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn trekken tevens door Nederland om activiteiten bij te wonen.

Slimme technologie voor zorg in eigen omgeving

E-health maakt het mogelijk dat de zorg zich kan verplaatsen van de wachtkamer naar de woonkamer. Het gaat hierbij niet alleen om complexe of kostbare digitale hulpmiddelen, maar ook eenvoudige oplossingen die het leven van patiënten gemakkelijker maken en het werk van professionals verbeteren. Zoals bijvoorbeeld een keuzehulp die de patiënt en haar behandelaar ondersteunen bij het samen kiezen van de best passende behandeling.

“Al deze innovaties kunnen nu al worden gebruikt, maar veel Nederlanders kennen ze niet of weten niet wat het voor hen kan betekenen", aldus Arie van Bellen, directeur van ECP. “Door een week lang alle Nederlanders de kans te geven om kennis te maken met e-health, hopen wij en het ministerie van VWS dat mensen steeds meer innovatieve toepassingen gaan gebruiken of er om vragen bij hun zorgverlener. Alleen zo kunnen we e-health en het gebruik ervan een stap verder brengen."

Ervaar e-health bij ZorgKeuzeLab

Uit onderzoek blijkt dat patiënten meer tevreden zijn met hun keuzes en zich beter aan het gekozen behandelplan houden als zij zijn betrokken bij de besluitvorming. Een online keuzehulp is een manier om het samen beslissen te stimuleren.

Inmiddels heeft ZorgKeuzeLab voor diverse aandoeningen keuzehulpen ontwikkeld, die door meer dan 50 teams in 26 ziekenhuizen worden gebruikt.

Bent u patiënt en wilt u graag gebruik maken van een van onze keuzehulpen? Of wilt u graag meedenken met de ontwikkeling van een van onze keuzehulpen? Bekijk hier onze keuzehulpen.

Bent u zorgprofessional en wilt u een van onze keuzehulpen inzetten in uw dagelijkse praktijk? Of een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een van onze keuzehulpen? Bekijk hier de mogelijkheden.

Over de e-healthweek

Van zaterdag 21 t/m vrijdag 27 januari organiseren meer dan 200 organisaties in Nederland e-health activiteiten gericht op patiënten, zorgverleners en burgers. Zo kan je een kijkje nemen in ‘slimme huizen’ die mensen ondersteunen in het langer thuis wonen, openen zorginstellingen en ‘het dementiehuis van de toekomst’ hun deuren en richten ziekenhuizen speciale ruimtes in om e-health toepassingen te ervaren. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn trekken deze week door Nederland om diverse activiteiten te bezoeken. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten op www.ehealthweek.net.

Meer lezen
Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Ontwikkeling keuzehulp voor vrouwen met stressincontinentie

Samen met een multidisciplinair ontwikkelteam onder leiding van drs. Maaike Gerritse, uro-gynaecoloog en onderzoeker bij het Radboudumc zijn we in oktober 2016 van start gegaan met de ontwikkeling van een keuzehulp voor stressincontinentie. 

Vrouwen met matige tot ernstige stressincontinentie hebben de keuze tussen bekkenfysiotherapie en het operatief plaatsen van een midurethale sling. Om de patiëntinformatie en de betrokkenheid van patiënten en zorgverleners bij behandelkeuzes te verbeteren ontwikkelen wij een keuzehulp.

Hulp bij keuze
De keuzehulp bestaat uit een korte samenvattingskaart om de bespreking van de twee behandelopties tijdens het consult in de spreekkamer te ondersteunen. Na instructie kunnen patiënten de online keuzehulp thuis bekijken en invullen. De keuzehulp informeert patiënten over de aandoening, zet de belangrijkste behandelingen overzichtelijk naast elkaar en laat patiënten nadenken over wat ze zelf belangrijk vinden ten aanzien van een behandeling.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten na gebruik van een keuzehulp beter geïnformeerd zijn en minder spijt hebben van hun keuze. Inmiddels zijn er al meerdere keuzehulpen ontwikkeld en in gebruik, onder andere voor gelokaliseerd prostaatkanker, vroegstadium borstkanker en dikkedarmkanker.

Onderzoek
Aan de ontwikkeling van de keuzehulp voor stressincontinentie is wetenschappelijk onderzoek gekoppeld. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het informatie- en keuzeportaal vindt een uitgebreid behoeftenonderzoek plaats onder patiënten en artsen. Vervolgens zal de effectiviteit van het ontwikkelde portaal met betrokkenheid van meerdere centra worden getoetst.
De ontwikkeling wordt ondersteund door Stichting Bekkenbodem Patiënten en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met:
Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Speerpunt BVN: Tijd en aandacht om keuzes te maken

Net als ZorgKeuzeLab onderschrijft de Borstkankervereniging Nederland (BVN) het belang van 'Samen Beslissen'. Mooi om te zien dat zij hier in de nieuwsbrief extra aandacht aan besteden.

Tijd en aandacht om keuzes te maken
B-Optimaal is een lijst van 10 uitgangspunten voor optimale borstkankerzorgvanuit patiëntperspectief, opgesteld door de BVN. Eerste uitgangspunt in deze lijst: Tijd en aandacht om keuzes te maken. Lees hier de BVN Nieuwsbrief.

"Aan patiënten wordt verteld dat er een keuze is en dat er, ook medisch gezien, tijd is om goed na te denken en samen met de zorgprofessional te beslissen over de behandeling. Patiënten worden gemotiveerd de gesprekken met de zorgverlener goed voor te bereiden."
- B-optimaal, december 2016

Samen kiezen bij borstkanker
Voor veel vrouwen met vroegstadium borstkanker zijn twee lokale behandelingen beschikbaar: een borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering. Beiden geven dezelfde kans op overleving. De mammachirurg beoordeelt of deze opties technisch haalbaar zijn. Welke behandeling vervolgens het beste is, hangt vooral af van de voorkeur van de patiënt.

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de patiënten een barrière ervaart bij het delen van haar mening met haar arts als ze daar niet toe zijn uitgenodigd, in de angst als lastige patiënt ervaren te worden.
Patiënten en zorgverleners onderkennen de behoefte aan meer informatie over diagnose en behandelkeuze en het belang van het maken van een bewuste weloverwogen keuze.
De Borstkanker keuzehulp van ZorgKeuzeLab is daarvoor een bruikbaar instrument.

"Door de keuzehulp loods je patiënten in hele korte tijd van leek naar deskundige."
- Verpleegkundig Specialist, ETZ

De Borstkanker keuzehulp gebruiken?
Bent u een patiënt met vroegstadium borstkanker en zou u graag gebruik willen maken van de Borstkanker keuzehulp? Of bent u een zorgverlener en wilt u de Borstkanker keuzehulp ook gebruiken in uw dagelijkse praktijk? Neem dan contact op met: Regina The, regina@zorgkeuzelab.nl, 06-24220053

Meer lezen

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Onderzoek naar dikkedarmkanker volop in de media

Onderzoek naar dikke darmkanker is in de belangstelling. Zo was er 13 december 2016 een uitzending bij omroep Max, geheel gewijd aan deze ziekte. Onder andere de Maag Lever Darm Stichting gaf toelichting over onderzoek naar deze ziekte.

Bekijk hier de volledige uitzending.

Samen beslissen bij dikkedarmkanker
Veel patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker hebben geen goed inzicht in hun diagnose, het
behandelpad en de eventuele keuzes die ze daarbij hebben. Als patiënt is het heel belangrijk dat je je er bewust van bent dat er een keuze is in het behandelproces. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden die allemaal op een andere manier impact hebben op de kwaliteit van leven en levensverwachting. Het maken van een keuze is lastig, want zeker na het horen van de diagnose voeren emoties de boventoon.

Over de keuzehulp
Daarom hebben de De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab de Dikkedarmkanker keuzehulp ontwikkeld, een tool, die helpt bij het maken van de behandelkeuze. In samenwerking met een team van medisch oncologen en patiëntenvereniging Darmkanker Nederland. dr. Miriam Koopman (UMC Utrecht) is medisch verantwoordelijk voor de inhoud van de tool, in samenwerking met dr. Jan-Willem de Groot (Isala klinieken) en drs. Judith de Vos-Geelen (Maastricht UMC+).

Keuzehulp gebruiken?
De keuzehulp wordt op dit moment wordt onder begeleiding van de arts aangeboden in 10 ziekenhuizen in Nederland.

Bent u een patiënt met uitgezaaide dikke darmkanker en wilt u gebruik maken van de dikke darmkanker keuzehulp, maar heeft u deze niet van uw arts ontvangen? U kunt hier een inlogcode aanmaken.

Bent u een internist-oncoloog en wilt u de dikkedarmkanker keuzehulp graag inzetten in uw praktijk? Bekijk dan hier de mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Samen beslissen bij prostaatkanker, hoe doe je dat in de praktijk?

100 zorgverleners en 1000 patiënten, in de helft van alle ziekenhuizen in Nederland. Zij vormden de basis van het Joint implementation Prostate cancer patient-centred care (JIPPA) onderzoek, een studie naar het gebruik van keuzehulpen voor patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker.

Symposium terugblik JIPPA studie
In het ETZ te Tilburg was de opkomst groot tijdens het JIPPA symposium op 6 december 2016. Zorgverleners, patiënten(vertegenwoordigers), onderzoekers, ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars, ontwikkelaars van keuzehulpen en vele belanghebbende partijen waren vertegenwoordigd. Bijzonder was ook de grote vertegenwoordiging vanuit de ziekenhuizen.

De sfeer tijdens het symposium was levendig met hoge betrokkenheid vanuit de zaal. In het eerste gedeelte werden de resultaten en geleerde lessen uit het JIPPA initiatief toegelicht en praktische handvaten aangereikt. Het tweede gedeelte bestond uit paneldiscussies.
Tijdens de paneldiscussies bleek dat zowel artsen, patiënten, ziekenhuisbesturen als zorgverzekeraars enthousiast en overtuigd zijn en vinden dat toepassing van Samen Beslissen de norm moet worden.

Prostaatkanker keuzehulp gebruiken?
Bent u een patiënt met gelokaliseerd prostaatkanker en wilt u eens gebruik maken van de prostaatkanker keuzehulp? Neem contact op met Annette van den Berg via annette@zorgkeuzelab.nl of 06 5055 3300.

Of bent u uroloog of oncologieverpleegkundige en wilt u de Prostaatkanker keuzehulp kosteloos uitproberen in uw dagelijkse praktijk? Neem contact op met Regina The via regina@zorgkeuzelab.nl of 06 2422 0053.

Meer lezen

Deel dit artikel:
LinkedIn icon Twitter icon

Laatste berichten
Berichten per jaar
Berichten van Annette van den Berg