Uitgangspunten

ZorgKeuzeLab heeft als missie om samen beslissen vanzelfsprekend te maken. We geloven dat het gesprek tussen patiënt en arts daarbij centraal staat. Onze keuzehulpen ondersteunen hen bij dat gesprek.

Hier staan we voor

Ontwikkeling en implementatie gaan hand-in-hand
Het ontwikkelen van een keuzehulp is slechts een eerste stap. Dat er een keuzehulp is, betekent niet dat deze ook gebruikt wordt. Implementatie is cruciaal. We geloven in een bottom-up implementatiestrategie in combinatie met een continue verbetering van onze tools.
Onze medisch partners zijn de drijvende kracht
Onafhankelijke, betrouwbare medische inhoud zonder belangenverstrengeling. Dat is ons uitgangspunt. Voor het ontwikkelen en implementeren van keuzehulpen sluiten we langdurige partnerships met onze medisch partners. Vaak zijn dit de wetenschappelijke verenigingen.
Patiënten nauw betrokken
We vinden het belangrijk dat patiënten(verenigingen) achter onze keuzehulpen staan. Daarom betrekken we ze bij de ontwikkeling en implementatie. Bijvoorbeeld met het behoefte- en gebruikersonderzoek.
Breed gebruik keuzehulpen
We streven naar breed gebruik van onze keuzehulpen. Wel zijn er voldoende inkomsten nodig om de kwaliteit te kunnen borgen. Ons uitgangspunt is het kostendekkend ontwikkelen en implementeren van onze keuzehulpen en geen winstmaximalisatie.
Veiligheid en privacy gegarandeerd
Patiënten loggen in met een anoniem patiëntaccount. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De patiënt bepaalt met wie en wanneer zij informatie uit de keuzehulp deelt.