Persbericht: interactieve keuzehulp gelanceerd voor borstkankerpatiënten

MAASTRICHT, 23 april 2015 – Het Maastricht UMC+ heeft vandaag een interactieve keuzehulp gelanceerd om borstkankerpatiënten te helpen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze op basis van goede en betrouwbare informatie. De online tool, die is ontwikkeld in samenwerking met ZorgKeuzeLab, ondersteunt patiënten bij de dilemma’s die tijdens de ziekte de kop op steken. Het Borstkankercentrum van het Maastricht UMC+ gaat in de nabije toekomst meerdere interactieve keuzehulpmiddelen aanbieden aan vrouwen met borstkanker.

Uitzending van Editie NL over de Borstkanker keuzehulp

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Maar liefst één op de zeven à acht vrouwen krijgt vroeg of laat met de ziekte te maken. Patiënten hebben vaak verschillende behandelopties, waaronder chemotherapie, bestraling, een borstsparende operatie of een borstverwijdering, al dan niet gevolgd door een borstreconstructie. Al deze keuzes stellen de patiënt voor een dilemma. “Er is namelijk geen goede of foute keuze”, zegt prof. Vivianne Tjan-Heijnen, hoofd van het Maastrichtse borstkankerteam. “Iedere behandeloptie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat de ene patiënt belangrijk vindt hoeft niet vanzelfsprekend zwaarwegend te zijn voor de ander.” Zo zal de ene vrouw de bijwerkingen van chemotherapie bijvoorbeeld acceptabel vinden en gruwelt de ander alleen al bij de gedachte.

Iedere behandeloptie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Wat de ene patiënt belangrijk vindt hoeft niet vanzelfsprekend zwaarwegend te zijn voor de ander.

Samen beslissen
Als een vrouw de diagnose borstkanker krijgt, breekt een moeilijke periode vol onzekerheid aan. “Er komt een stortvloed van informatie op je af”, zegt Regina The van ZorgKeuzeLab, ontwikkelaar van interactieve keuzehulpen. “Uit die berg aan informatie moet je als patiënt uiteindelijk een persoonlijke behandelkeuze te maken. Dat is lastig. De keuzehulp biedt uitkomst door op een overzichtelijke en duidelijke manier persoonlijke ondersteuning te bieden.” Dat werkt als volgt: de patiënte krijgt een inlogcode om thuis op haar gemak de keuzehulp in te vullen. Aan de hand van stellingen kan zij zelf aangeven wat voor haar persoonlijk belangrijke overwegingen zijn om wel of niet voor een bepaalde behandeling te kiezen. In het ziekenhuis bespreekt de behandelend arts de resultaten vervolgens met de patiënt. Daardoor ontstaat een gelijkwaardige relatie tussen beiden. Uiteindelijk wordt een gezamenlijk besluit genomen over de verdere behandeling, een besluit waar de patiënt dan ook zelf achter staat.

Een screenshot van de interactieve borstkanker keuzehulp

Beter voorbereid
De interactieve keuzehulp wordt in eerste instantie in het Maastricht UMC+ en een klein aantal andere ziekenhuizen aangeboden. Inmiddels hebben de eerste patiënten al gebruik gemaakt van het nieuwe hulpmiddel en zijn de reacties positief. “Mensen die bewust nadenken over hun persoonlijke situatie zijn uiteindelijk ook meer tevreden”, zegt Tjan-Heijnen. “Je bent beter voorbereid op wat er komen gaat.” Tijdens de pilotfase wordt het gebruik van de keuzehulp geëvalueerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat steeds meer ziekenhuizen in Nederland de keuzehulp zullen gaan aanbieden aan hun patiënten.

De ontwikkeling van de keuzehulp bij borstkanker is mede mogelijk gemaakt door Stichting Pink Ribbon.

Geralateerde artikelen
MUMC TV
Nationale zorggids
Pink Ribbon


Laatste berichten
Archief